FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Minerály - Stálé muzejní expozice a výstavy, šachty, skanzeny, jeskyně,...Symboly:   Na výstavě neze fotografovat.  Zákaz fotografování    Fotogalerie z expozice muzea / výstavy.  Fotogalerie    Plakát nebo jiný dokument v PDF.  Dokument PDF    Video.  Video   

2024 - Co nás čeká (probíhající a chystané výstavy)

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT aneb nerostné bohatství Zlínského kraje

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT aneb nerostné bohatství Zlínského kraje

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
6.4.-28.10.2024  
" Výstava návštěvníkům představuje geologickou minulost oblasti i mineralogickou současnost s řadou ukázek z depozitáře. Ne jednoho návštěvníka překvapí paleontologické nálezy ze štěrkových náplav řeky Moravy, barevné révaity z Ostrožské Nové Vsi i jaspisy z Dřevohostic, jantary ze Študlova, pestré porcelanity z Bučníku a řada dalších mineralogických perliček Zlínského kraje.
V roce 2021 uplynulo 70 let od založení lomu Bučník, který je jediným aktivním lomem na trachyandezity ve Zlínském kraji. Jde o jedinečnou mineralogickou lokalitu. Kamenolom je nejbohatším nalezištěm nerostů na JV Moravě a jedním z nejbohatších nalezišť v republice. Bylo odtud popsáno přes 70 druhů minerálů! Dá se předpokládat, že toto číslo není konečné. Kdo by to čekal v kraji pískovců? Část minerálů Uherskobrodska je ve výstavě představena poprvé. Výstavní minerály ze jmenované lokality ve výstavě představí rovněž Moravské zemské muzeum. " (1)
Zdroj: MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT aneb nerostné bohatství Zlínského kraje (1)

Citace: (1) MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ. POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT aneb nerostné bohatství Zlínského kraje. Online. Dostupné z: https://www.muzeum-zlin.cz/poklady-skryte-v-podzemi-karpat-plostina. [cit. 2024-03-16]

Plakát PDF  


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš – Minerály medi

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš – Minerály medi

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
15.02.-20.05.2024  
" Pozývame vás na výstavu MINERÁLY MEDI, na ktorej nájdete jedinečné fotografie sekundárnych minerálov medi doplnené výberom vzoriek medených minerálov, medi a jej historických výrobkov. .
Výstavu sme pripravili pri príležitosti 200-ročnice prvoopisu dvoch najznámejších z nich, LIBETHENITU a EUCHROITU, ktoré nás po celom svete preslávili už v 19. storočí. " (1)
Zdroj: Facbook : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - MINERÁLY MEDI příspěvek z 6.2.2024 (1)

Citace: (1) MINERÁLY MEDI. Online. 2024, 6.2.2024. Dostupné z: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, https://www.facebook.com/SMOPAJ/. [cit. 2024-03-16]

Plakát PDF  


Muzeum Českého ráje v Turnově – DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ

Muzeum Českého ráje v Turnově – DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ

Muzeum Českého ráje v Turnově
27.02.-29.09.2024  navštíveno 13.4.2024)
" Oblast Podkrkonoší patří mezi nejznámější mineralogická naleziště Čech. Podél Ještědsko-kozákovského hřbetu a také v Českém ráji nalezneme mnoho lokalit drahých kamenů, které tuto oblast doslova proslavily. Za četnost mineralogických nálezů vděčíme především vulkanické činnosti, která se nejintenzivněji projevila na konci prvohor. Magma, které se vylévalo na zemský povrch, vytvořilo rozsáhlé nepříliš mocné výlevy láv označovaných jako melafyry, zatímco intrudující magma, ještě pod povrchem vytvořilo tělesa doleritů, hrubozrnnějších vulkanitů, jejichž žilný doprovod, místy obsahuje vzácné minerální asociace (např. pektolit nebo hvězdový křemen).
Kromě Kozákova patří mezi nejvýznamnější lokality křemen-chalcedonové mineralizace Rašovka, Proseč pod Ještědem, Frýdštejn (Bezděčín), Cidlina, Kněžnice, Morcinov, Lomnice nad Popelkou, Železnice, Doubravice, Staropacká hora, Levín ad..
Minerály prezentované na této výstavě, pochází ze sbírek dvou významných regionálních sběratelů – MUDr. Jiřího Šolce a PhDr. Stanislava Langra, CSc. – a představují výběr kvalitních ukázek z výše uvedených lokalit. Obě sbírky patří mezi nejvýznamnější akvizice, které turnovské muzeum ve své historii získalo. " (1)
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově – DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ (1)

Citace: (1) Muzeum Českého ráje v Turnově – DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ - Muzeum Českého ráje v Turnově [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/drahe-kameny-podkrkonosi// [cit. 2024-03-16]

Fotogalerie z výstavy  


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Ještědský hřbet jako geologická učebnice

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Ještědský hřbet jako geologická učebnice

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
19.3.–26.5.2024  
" Krátkodobá výstava představuje vznik Ještědského hřbetu, dominanty Libereckého kraje. Výstava je doplněna o fotografie z různých zajímavých lokalit, animované video o vzniku Ještědského hřbetu od České geologické služby či unikátní soubor achátů a ametystů.
Výstava je určena všem návštěvníkům, zejména však žákům a studentům, kteří mají zájem se něco dozvědět o petrologii, mineralogii a regionální geologii tohoto jedinečného území a seznámit se s jeho pestrou geologickou skladbou, pokochat se různými minerály, prohlédnout si pár zkamenělin, dočíst se něco o starých důlních dílech a jeskyních.
V rámci výstavy bude ke zhlédnutí i unikátní soubor achátů a ametystů z oblasti mezi Prosečí pod Ještědem a Hodkovicemi nad Mohelkou, který pochází ze soukromé sbírky Jaroslava Šutáka. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Ještědský hřbet jako geologická učebnice (1)

Citace: (1) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Ještědský hřbet jako geologická učebnice. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě [online]. https://www.muzeumcl.cz/akce/jestedsky-hrbet-jako-geologicka-ucebnice-2 [cit. 2024-03-16]

Plakát PDF  


Moravské zemské muzeum Brno – Světy ukryté v kameni

Moravské zemské muzeum Brno – Světy ukryté v kameni

Moravské zemské muzeum Brno
8.11.2023–1.9.2024  
" Moravské zemské muzeum vás zve na výstavu Světy ukryté v kameni, na které můžete shlédnout unikátní a rozmanité formy křemenných hmot, doprovázené efektními makrofotografiemi detailů leštěných achátů od Jiřího Šury. " (1)
Zdroj: Moravské zemské muzeum Brno – Světy ukryté v kameni (1)

Citace: (1) Moravské zemské muzeum Brno – Světy ukryté v kameni. Moravské zemské muzeum Brno [online]. Dostupné z: https://www.mzm.cz/svety-ukryte-v-kameni

Plakát PDF  


Vlastivědné muzeum v Šumperku – Cesty křemene

Vlastivědné muzeum v Šumperku – Cesty křemene

Vlastivědné muzeum v Šumperku
9.2.—14.4.2024  (navštíveno 5.3.2024)
" Základem geologické výstavy jsou bohaté sbírky šumperského muzea, v nichž se nacházejí historické i současné kolekce křemene. Návštěvníci se seznámí s hlavními skupinami tohoto nerostu, jeho jednotlivými druhy, zbarvením a způsobem vzniku.
Výstava bude i částečně mezioborově propojena – její součástí bude stručná historie sklářství na Šumpersku. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum v Šumperku – Cesty křemene (1)

Citace: (1) Vlastivědné muzeum v Šumperku – Cesty křemene. Vlastivědné muzeum v Šumperku [online]. Dostupné z: https://muzeum-sumperk.cz/akce/cesty-kremene/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy  2023

Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici – Acháty Železnice a okolí

Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici – Acháty Železnice a okolí

Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici
2.5.2023–30.9.2023  (navštíveno 28.9.2023)
" Sezónní výstava drahých kamenů nalezených v Železnici a okolí zapůjčených ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici – Acháty Železnice a okolí (1)

Citace: (1) Acháty Železnice a okolí - Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici. Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici [online]. Dostupné z: https://www.muzeumvzeleznici.cz/akce-a-vystavy/kalendar-akci/achaty-zeleznice-a-okoli-64_6cs.html

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy  


Oblastní muzeum a galerie v Mostě – VÝSTAVA MINERÁLŮ ZE SBÍREK LADISLAVA BLAHY

Oblastní muzeum a galerie v Mostě – VÝSTAVA MINERÁLŮ ZE SBÍREK LADISLAVA BLAHY

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
22.9.2023 - 31.3.2024  
" Zveme Vás na výstavu mineraloga a geologa Ing. Ladislava Blahy, který sbíral minerály od dětství. Byl jedním z posledních sběratelů minerálů, který sbíral nerosty jen pro vlastní potěšení. Sbíral především v regionu Českého středohoří a Krušných hor. Byl pravidelným účastníkem legendárních výprav za kameny po celém Československu, které pořádala severočeská pobočka Československé společnosti pro mineralogii a geologii. " (1)
Zdroj: Oblastní muzeum a galerie v Mostě – VÝSTAVA MINERÁLŮ ZE SBÍREK LADISLAVA BLAHY (1)

Citace: (1) VÝSTAVA MINERÁLŮ ZE SBÍREK LADISLAVA BLAHY - Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Oblastní muzeum a galerie v Mostě [online]. Dostupné z: https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/vystava-mineralu-ze-sbirek-ladislava-blahy

Plakát PDF  


Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Kameny pro krásu i dekoraci

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Kameny pro krásu i dekoraci

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
23.6.2023 - 21.1.2024  
" Výstava přibližuje svět drahých kamenů prostřednictvím šperků, dekoračních předmětů nebo užitého umění a prezentuje rovněž ukázky přírodních hornin a minerálů ze sbírek Jihočeského muzea.
Svět drahých kamenů je návštěvníkům výstavy představen formou panelů se základními informacemi o kamenech a jejich využití ve špercích, dekoračních předmětech nebo v užitém umění. Panely jsou doplněny krásnými fotografiemi předmětů z celého světa. Na výstavě mohou návštěvníci také obdivovat umělecké předměty, přírodní minerály a horniny ze sbírek Jihočeského muzea. " (1)
Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Kameny pro krásu i dekoraci (1)

Citace: (1) Kameny pro krásu i dekoraci - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích [online]. Dostupné z: https://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/kameny-pro-krasu-i-dekoraci.html/

Plakát PDF  


Muzeum Českého ráje v Turnově – JAK VZNIKAJÍ HORY: Tajemství deskové tektoniky

Muzeum Českého ráje v Turnově – JAK VZNIKAJÍ HORY: Tajemství deskové tektoniky

Muzeum Českého ráje v Turnově
21.9.2023 - 28.1.2024  
" V druhé polovině září bude zahájena výstava s názvem „Jak vznikají hory“, která bude doslova celoplanetárního rozsahu, a jedno téma dokonce přesáhne hranice naší planety. Výstava totiž nebude jen o vzniku horských masivů, jak by mohl napovídat název, ale představí geologické procesy probíhající uvnitř naší planety, které se projevují na jejím povrchu vznikem sopečné činnosti, zemětřesení, horských masivů, příkopových propadlin nebo geomorfologických tvarů.
Většina geologických procesů projevujících se na povrchu naší planety je způsobena deskovou tektonikou, tzn. pohyby litosférických desek. Ty se pohybují po natavené části zemského pláště rychlostí několika centimetrů za rok, a občas dochází k jejich kolizi, která vede k vrásnění nového pohoří nebo ke vzniku aktivních vulkánů, často za doprovodu zemětřesné činnosti. V minulosti tak vzniklo území Českého masivu, které před stovkami miliónů let dosahovalo nadmořské výšky několika tisíců metrů nad mořem. Dnes tak vznikají Alpy nebo Himaláj, jejichž dotváření stále ještě probíhá. Ale stejně jako život člověka nejsou ani hory věčné. Vnějšími vlivy dochází k jejich zvětrávání, rozpadu a postupné zkáze. Jako v minulosti proběhla tato destruktivní fáze na našem území, v současnosti probíhá v Alpách, které se nám doslova rozpadají před očima. " (1)
Zdroj: JAK VZNIKAJÍ HORY: Tajemství deskové tektoniky - Muzeum Turnov (1)

Citace: (1) JAK VZNIKAJÍ HORY: Tajemství deskové tektoniky - Muzeum Turnov. Muzeum Turnov - Muzeum Turnov [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/jak-vznikaji-hory-2/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy  


Muzeum Rumburk – Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru

Muzeum Rumburk – Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru

Muzeum Rumburk
23.5.-31.10.2023  
" Přijďte obdivovat krásy nerostného bohatství z různých koutů České republiky. Spatřit můžeme přes 200 vzácných minerálů ze soukromé sbírky Aleše Nováka.
Vyjma minerálů z Čech, Moravy a Slezska na Vás čekají také nerosty z vesmírného prostoru či unikátní soubor hornických uniforem z 20. století. " (1)
Zdroj: Muzeum Rumburk (1)

Citace: (1) Muzeum Rumburk – Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru. Muzeum Rumburk [online]. Dostupné z: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/po-stopach-mineralu-ceske-republiky-dalekeho-vesmiru

Plakát PDF  

Zlaté Hory - Poštovní štola

Zlaté Hory - Poštovní štola

Navštíveno: 28.7.2023
" Poštovní štola se nachází zhruba 6 km jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních prostorů Speleoterapie. První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pak pyrit.
V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová“ výzdoba. " (1)
Zdroj: Zlaté Hory - Poštovní štola

Citace: (1) Poštovní štola: Zlaté Hory. Zlaté Hory: Titulní stránka [online]. Dostupné z: https://zlatehory.cz/postovni-stola/os-13964

Fotogalerie z Poštovní štoly  


Zlaté Hory - Městské muzeum

Zlaté Hory - Městské muzeum

Navštíveno: 28.7.2023
" Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Budova patří mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny Zlatých Hor. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku.
V prvním patře se nachází expozice o historii Zlatých Hor, Rejvízu, Horního a Dolního Údolí, expozice o vývoji hornictví ve středověku i současnosti a sbírka minerálů zlatohorské lokality. " (1)
Zdroj: Jeseníky info - Městské muzeum - Zlaté Hory

Citace: (1) Jeseníky info - Městské muzeum - Zlaté Hory [online]. Copyright © [cit. 30.10.2021]. Dostupné z: http://www.jeseniky.net/muzeum-zlate-hory

Fotogalerie z muzea Zlatých Hor  


Vlastivědné muzeum Jesenicka - expozice Spirála času země

Vlastivědné muzeum Jesenicka - expozice Spirála času země

Navštíveno: 25.7.2023
" Od počátku druhé poloviny roku 2014 mohou návštěvníci Vodní tvrze zavítat do moderní, multimediální expozice s názvem Spirála času Země, která pozoruhodným a poutavým způsobem představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země a zároveň dokazuje, že geologii lze prezentovat jako zajímavý vědní obor.
Nosným prvkem expozice je spirála, po níž se návštěvník pohybuje a díky které postupně odkrývá, jaké procesy stályza vznikem a vývojem Země i formováním tohoto kraje. Snazší orientaci ve velmi dlouhém období několika miliard let usnadňuje zejména mluvený komentář, zprostředkovaný prostřednictvím moderního audioprůvodce ve formě zvukových směrových reproduktorů. Ten je dostupný ve čtyřech jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině a polštině. Česká verze využívá příjemného hlasu a srozumitelného projevu herce a dramatika Arnošta Goldflama. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum Jesenicka (1)

Citace: (1) Spirála času Země [online]. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o., 2014 [cit. 2023-08-04]. Dostupné z: https://www.muzeumjesenik.cz/cz/o-nas/41-spirala-casu-zeme.html

Poznámka: Rezervace prohlídek prostřednictvím rezervačního systému, e-mailové adresy info@muzeumjesenik.cz nebo na tel. čísle +420 725 073 539.

Plakát PDF   Fotogalerie z muzea   Spirála času země - Video  


Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny - Acháty

Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny - Acháty

6.8.-24.9.2023  
" Kurátorem a zároveň garantem akce je opět lomnický sběratel a kamenář pan Ladislav Krotil, který přislíbil zajímavou skladbu jak vystavovatelů, tak zcela mimořádných exponátů ze soukromých sbírek. Kromě hlavního organizátora se konkrétně jedná o Luboše Koťátka, Manfreda Lindnera, Miroslava Zemana, Roberta Krotila, Luboše Hromádka, Vladimíra Kmínka, Josefa Čapka, Alexe Medikuse, Zenona Pudlovského, Antonína Šanovce, Jiřího Boudného a rodina Holubových. Podobně jako v jiných letech kamenářskou výstavu zpestří samostatná výstava obrazů. Tentokrát pana Viléma Smrčka, dlouholetého příznivce lomnického muzea a štědrého donátora. " (1)
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou (1)

Citace: (1) DRAHÉ KAMENY A MINERÁLY – Acháty - 27. ročník tradiční prázdninové výstavy | Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou [online]. Dostupné z: https://muzeumlomnice.cz/2023/07/15/drahe-kameny-a-mineraly-27-rocnik-tradicni-prazdninove-akce/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy


Oblastní muzeum v Lounech – Minerály vulkánů

Oblastní muzeum v Lounech – Minerály vulkánů

Oblastní muzeum v Lounech
6.6.-3.9.2023  
" Horniny vulkánů nejsou jen fádní celistvé černé kameny. Často se v nich nacházejí krásně krystalované minerály a acháty. Přijďte se podívat na vzorky z celého světa, ze sbírek místních soukromých sběratelů a severočeských muzeí. " (1)
Zdroj: Oblastní muzeum v Lounech – Minerály vulkánů (1)

Citace: (1) Oblastní muzeum v Lounech – Minerály vulkánů – Kameny zrozené zemským ohněm. Oblastní muzeum v Lounech [online]. Dostupné z: https://www.muzeumlouny.cz/mineraly-vulkanu-kameny-zrozene-zemskym-ohnem-15894

Plakát PDF  

Kamenické muzeum Žulová

Kamenické muzeum Žulová

Kamenické muzeum Žulová
Navštíveno 24.7.2023  
" Kamenické muzeum sídlí v budově na Josefském náměstí 1 v prvním patře nad knihovnou (bývalý kinosál). Otevírací doba je celoroční, shodná s otevírací dobou knihovny, tedy pondělí, středa, pátek od 10.00 do 17.00 hod. V letních měsících v období prázdnin (červenec a srpen) pak denně od 9.00 do 17.00 hodin.
Muzeum bylo založeno před 20 lety místním (žulovským) rodákem panem Zdeňkem Winklerem. Po jeho smrti nebylo nikoho, kdo by se o muzeum staral a tak expozice pustla. Na jaře 2021 se rušila expozice minerálů v Javorníku a já jsem hledal nové prostory. Jako na zavolanou přišel s nabídkou pan starosta města Žulové a nabídl ni k dispozici prostory v místním kamenickém muzeu. A tak jsme přestěhovali nejprve vitríny a poté i celou sbírku tam.
Mineralogická část je zaměřena na systematickou mineralogii. V osmi velkých vitrínách jsou umístěny minerály podle Strunzova systému od prvků až po silikáty. V dalších stolových a sloupcových vitrínách pak unikátní mineralogické ukázky prakticky z celého světa. Návštěvník si tak udělá představu o tom, jak rozmanitá je nerostná říše.
Celou expozici pak doplňuje obrazová galerie Rychlebských hor. Jedná se o soubor obrazů Miroslava Štandery, které zobrazují krajiny (zejména lomy) v okolí Žulové. " (1)
Zdroj: Kamenické muzeum Žulová (1)

Citace: (1) Kamenické muzeum Žulová. Město Žulová Oficiální web [online]. Dostupné z: https://www.mestozulova.cz/kamenicke-muzeum-zulova/d-3495

Plakát PDF   Fotogalerie z muzea


Muzeum Vysočiny Třebíč – Mineralogická expozice

Muzeum Vysočiny Třebíč – Mineralogická expozice

Muzeum Vysočiny Třebíč
Navštíveno 10.6.2023  
" Expozice představuje fascinující svět neživé přírody, jak jej dokumentují jedinečné sbírky zdejšího muzea. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout nejen do rozmanitého světa regionální geologie a geologického vývoje Třebíčska, ale díky multimediální prezentaci také na neustále překvapující soustavy mineralogie, petrografie a nerostných surovin. Vedle z evropského hlediska výjimečné kolekce moravských vltavínů jsou prezentovány v republikovém měřítku neopomenutelné nerosty pegmatitů, nerosty „tropických zvětralin“ a nerosty křemenných žil. " (1)
Zdroj: Muzeum Vysočiny Třebíč – Mineralogická expozice (1)

Citace: (1) Muzeum Vysočiny Třebíč – Mineralogická expozice. Muzeum Vysočiny Třebíč [online]. Dostupné z: https://www.muzeumtr.cz/muzeum-vysociny-trebic-zamek/expozice/svet-nezive-prirody

Fotogalerie z výstavy


Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny

2.7.-1.9.2023  (navštíveno 12.7.2023)
Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny ze sbírek členů klubu.
"Drahé kameny ze sbírek členů klubu MINERALKLUB KOZÁKOV 82.
Výstava se koná v budově bývalé školy (dnešní Obecní úřad)v Radostné pod Kozákovem - Lestkově („Na Pustině“) od 2.7. do 1.9.2023 denně 9-17 hod." (1)
Zdroj: Obecní zpravodaj Radostná studánka, Prázdniny 2023, str. 5

Citace: (1) Radostná pod Kozákovem – oficiální stránky obce [online]. Dostupné z: https://radostna.cz/index.php/2023/07/04/radostna-studanka-prazdniny-2023/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy 2023  


Muzeum Moravské Budějovice – Geolog vypravuje

Muzeum Moravské Budějovice – Geolog vypravuje

Muzeum Moravské Budějovice
1.4.2023 - 31.10.2023  (navštíveno 11.6.2023)
" Výstava seznámí návštěvníky s významnou osobností Moravskobudějovicka, geologem Janem Kaláškem, a prostřednictvím jeho životního příběhu jim přiblíží geologické a mineralogické poměry širšího okolí Moravských Budějovic. J. Kalášek se zabýval především geologickým mapováním rodného kraje se zaměřením na zdroje nerostných surovin, zejména kamene. Byl též spoluautorem knihy Příroda Třebíčska. Během života shromáždil rozsáhlou regionálně zaměřenou sbírku nerostů a hornin, která později přešla do sbírek Městského muzea v Mor. Budějovicích a dnes je významnou součástí sbírky Muzea Vysočiny Třebíč. " (1)
Zdroj: Geolog vypravuje - Muzeum Moravské Budějovice (1)

Citace: (1) Geolog vypravuje - Muzeum Moravské Budějovice. Muzeum Moravské Budějovice [online]. Dostupné z: https://www.muzmb.cz/vystavy

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy


Muzeum Českého ráje v Turnově – JAK VZNIKAJÍ HORY: NEROSTNÉ BOHATSTVÍ HORSKÝCH MASIVŮ

Muzeum Českého ráje v Turnově – JAK VZNIKAJÍ HORY: NEROSTNÉ BOHATSTVÍ HORSKÝCH MASIVŮ

Muzeum Českého ráje v Turnově
29.6.2023 - 5.11.2023  (navštíveno 12.7.2023)
" Ve čtvrtek 29. června bude zahájena výstava „Nerostné bohatství horských masivů“, na které bude, jak již název napovídá, představeno nerostné bohatství vázané na horské oblasti. Minerály z nitra horských masivů patří totiž mezi nejkrásnější ukázky minerálů vůbec. Jsou natolik atraktivní a ceněné, že alpským strahlerům a sběratelům stojí za to riskovat životy při jejich vyhledávání a dobývání. Jejich vznik je bezprostředně spojen se zrodem pohoří a vzhled samotných krystalů jako kdyby odrážel estetičnost horské krajiny.
Výstava „Nerostné bohatství horských masivů“ bude nevšedním estetickým zážitkem, který umožní shlédnout jedinečnou kolekci estetických a velmi kvalitních ukázek minerálů pocházejících se sbírek Moravského zemského muzea v Brně, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a od soukromých sběratelů. " (1)
Zdroj: JAK VZNIKAJÍ HORY: NEROSTNÉ BOHATSTVÍ HORSKÝCH MASIVŮ - Muzeum Turnov (1)

Citace: (1) JAK VZNIKAJÍ HORY: NEROSTNÉ BOHATSTVÍ HORSKÝCH MASIVŮ - Muzeum Turnov. Muzeum Turnov - Muzeum Turnov [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/jak-vznikaji-hory/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy


Muzeum Českého ráje v Turnově – KRYSTALY – 80 LET VE SLUŽBÁCH TECHNICKÉHO POKROKU

Muzeum Českého ráje v Turnově – KRYSTALY – 80 LET VE SLUŽBÁCH TECHNICKÉHO POKROKU

Muzeum Českého ráje v Turnově
16.3.2023 - 18.6.2023 (prodlouženo do 31.8.2023)    (navštíveno 12.7.2023)
" Syntetické krystaly už bezmála jedno století nenápadně přispívají k lepší kvalitě života nás všech.
Výstava provede návštěvníka historií pěstování krystalů a předvede způsob, jakým se syntetické krystaly připravují dnes. Umožní nahlédnout pod pokličku všeho, čím se dnes vlastně turnovský CRYTUR zabývá, a vyzkoušet „na vlastní kůži”, ve kterých moderních technologiích dnes krystaly nacházejí své uplatnění. Práci turnovské progresivní firmy CRYTUR nalézáme v řadě odvětví, která zde budou představena velmi názornou a interaktivní formou.
Chcete vidět, jak roste krystal? Díky hologramu to uvidíte do minuty, i když ve skutečnosti to trvá třeba měsíc!
To a mnoho dalšího čeká na návštěvníky této výjimečné výstavy, kterou by chtěl turnovský CRYTUR oslavit 80 let trvající tradici tohoto extrémně zajímavého oboru v Turnově. " (1)
Zdroj: KRYSTALY – 80 let ve službách technického pokroku - Muzeum Turnov (1)

Citace: (1) KRYSTALY – 80 let ve službách technického pokroku - Muzeum Turnov. Muzeum Turnov - Muzeum Turnov [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/krystaly-80-let-ve-sluzbach-technickeho-pokroku/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy


Družstvo Granát, d.u.v., Turnov – Den otevřených dveří

Družstvo Granát, d.u.v., Turnov – Den otevřených dveří

Družstvo Granát, d.u.v., Turnov
14.10.2023  
" Družstvo Granát, d.u.v., Turnov pořádá Den otevřených dveří, který bude probíhat v sobotu 14. října 2023 od 10.00 do 17.00 hodin v areálu družstva.
Přijďte s námi oslavit výročí 70 let družstva Granát, d.u.v., Turnov.
Prostřednictvím komentovaných prohlídek budou zpřístupněny výrobní prostory s ukázkou produkce šperků s českými granáty. Děti se v připravených dílničkách mohou alespoň na chvíli stát zlatnickým mistrem. Na místě můžete nakoupit šperky a dárkové dekorativní předměty s českými granáty za zvýhodněné ceny. Občerstvení bude zajištěno.
K návštěvě srdečně zveme širokou veřejnost, zejména současné a bývalé zaměstnance družstva s rodinami, obchodní partnery a příznivce českého granátu. Těšíme se na vaši návštěvu. " (1)
Zdroj: Družstvo Granát, d.u.v., Turnov – Den otevřených dveří (1)

Citace: (1) Pozvánka na den otevřených dveří - Granát Turnov. Granát, d.u.v., Turnov - Granát Turnov [online]. Copyright © Miloslav Rejha, Wikimedia Commons [cit. 07.04.2023]. Dostupné z: https://www.granat.cz/den-otevrenych-dveri/

Plakát PDF  


Hornický skanzen Březové Hory – Ševčinský důl - Křemenné hmoty Brd a Podbrdska

Křemenné hmoty Brd a Podbrdska

Hornický skanzen Březové Hory – Ševčinský důl
1.3.2023-29.12.2023  
" Oblast Brd a Podbrdska je známá výskyty křemenných hmot, které místy vytvářejí pestrobarevné akumulace vhodné k leštění.
Velmi atraktivní jsou zejména tzv. železité křemeny, které jsou charakteristické svým červeným až žlutým pigmentem. Oblíbené jsou také acháty většinou šedých nebo hnědých odstínů. Odborné diskuze se vedou nad některými typy křemenných hmot s vrstevnatou strukturou, které vzhledem upomínají na stromatolity, což jsou velmi staré mořské organismy produkující kyslík.
Minimálně část těchto hornin však náleží spíše vrstevnatým typům křemene vznikajícím z horkých vodních roztoků. Na výstavě budete moci zhlédnout některé ze zajímavých, nově získaných ukázek křemenných hmot z této oblasti. " (1)
Zdroj: Křemenné hmoty Brd a Podbrdska - Hornický skanzen Březové Hory – Ševčinský důl (1)

Citace: (1) Křemenné hmoty Brd a Podbrdska | Hornické muzeum Příbram. Hornické muzeum Příbram [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-pribram.cz/detail-akce/kremenne-hmoty-brd-a-podbrdska/MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT

POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
17.3.–24.9.2023  
" V roce 2021 uplynulo 70 let od založení lomu Bučník, který je jediným aktivním lomem na trachyandezity ve Zlínském kraji. Jde o jedinečnou mineralogickou lokalitu. Kamenolom je nejbohatším nalezištěm nerostů na JV Moravě a jedním z nejbohatších nalezišť v republice.
Bylo odtud popsáno přes 70 druhů minerálů! Dá se předpokládat, že toto číslo není konečné. Kdo by to čekal v kraji pískovců? Část minerálů Uherskobrodska bude ve výstavě představena poprvé. Výstavní minerály ze jmenované lokality ve výstavě představí rovněž Moravské zemské muzeum. " (1)
Zdroj: MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT (1)

Citace: (1) Poklady skryté v podzemí Karpat, • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Hlavní stránka • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně [online]. Copyright © 2022 MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ [cit. 10.12.2022]. Dostupné z: https://www.muzeum-zlin.cz/poklady-skryte-v-podzemi-karpat

Plakát PDF  2022

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - interiér hradu Malenovice - JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT

JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT

2.4.-30.10.2022
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - interiér hradu Malenovice
  
" Výstava nabízí unikátní ukázky študlovitu ze sbírek MJVM, MZM a především ze soukromých sbírek. Jantary vystavené na hradě Malenovice jsou opravdu velkou vzácností, poněvadž stávající situace na lokalitě téměř vylučuje další možnost nálezu. Geologické téma je doplněno o archeologické nálezy jantaru na území Zlínského kraje. " (1)
Zdroj: MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ - JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT (1)

Citace: (1) Jantar ze Študlova • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Hlavní stránka • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně [online]. Copyright © 2022 MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ [cit. 11.02.2023]. Dostupné z: https://www.muzeum-zlin.cz/jantar-ze-studlova

  


Výstavní galerie minerálů - muzeum - Blaha - Dvůr Králové

Výstavní galerie minerálů - muzeum - Blaha - Dvůr Králové

27.8.2022  (navštíveno)
" 6000 ks vystavených minerálů a drahých kamenů, z českých lokalit i z celého světa, 135 osvětlených vitrin, unikátní sbírkové minerály, kolekce vltavínů, kolekce českých achátů,
parkování zdarma na našem parkovišti, možnost posezení v galerii - káva, nealko, prodej minerálů,drahých kamenů a šperků přímo v obchodě v galerii. " (1)
Zdroj: Výstavní galerie minerálů - muzeum (1)

Citace: (1) BLAHA - velkoobchod - minerály, šperky, polodrahokamy a drahé kameny. BLAHA - velkoobchod - minerály, šperky, polodrahokamy a drahé kameny [online]. Copyright © 2007 [cit. 07.12.2022]. Dostupné z: https://www.mineral-blaha.com/galerie-mineralu/

Fotogalerie z výstavy


Městské muzeum Žacléř - mineralogická expozice

Městské muzeum Žacléř - mineralogická expozice

18.8.2022  (navštíveno)
" Expozice je věnovaná zajímavým minerálům a paleontologickým nálezům ze žacléřského podzemí, jakož i sbírka minerálů z Krkonoš a Podkrkonoší. " (1)
Zdroj: Městské muzeum Žacléř(1)

Citace: (1) Muzeum Žacléř. Aktuální program | Muzeum Žacléř [online]. Dostupné z: http://www.muzeum-zacler.cz/o-muzeu/o-muzeu/

Fotogalerie z výstavy


Městské muzeum Žacléř - hornická expozice

Městské muzeum Žacléř - hornická expozice

18.8.2022  (navštíveno)
" Expozice je věnovaná dobývání černého uhlí. Těžkou práci horníků přibližuje velké množství jedinečných exponátů, např. dřevěný důlní vůz, který táhly v podzemí koně, různé nástroje, záchranné přístroje, důlní lampy či ocelová výztuž.
Při pohledu na model průřezu dolu získáte představu o uložení uhelných vrstev, chodbách i svislé jámě." (1)
Zdroj: Městské muzeum Žacléř(1)

Citace: (1) Muzeum Žacléř. Aktuální program | Muzeum Žacléř [online]. Dostupné z: http://www.muzeum-zacler.cz/o-muzeu/o-muzeu/

Fotogalerie z výstavy


Faksimile Kutnohorské iluminace - GASK

Faksimile Kutnohorské iluminace - GASK - KUTNÁ HORA

28.10.2022  (navštíveno)
" Kutnohorská iluminace (původně titulní list z dnes neznámé chorální knihy) vznikla koncem 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Kromě uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu Českého království. " (1)
Zdroj: Faksimile Kutnohorské iluminace - GASK (1)

Citace: (1) Faksimile Kutnohorské iluminace | GASK. GASK | Galerie Středočeského kraje [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://gask.cz/vystava/kutnohorska-iluminace/

Fotogalerie z výstavy


ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL - HRÁDEK

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL - HRÁDEK - KUTNÁ HORA

28.10.2022  (navštíveno)
" České muzeum stříbra je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného v roce 1877. Dnes patří muzeum mezi nejstarší a, se svými cca 185.000 sbírkovými předměty, také mezi nejbohatší muzea v České republice. Disponuje velkým archeologickým a numismatickým fondem, za zmínku ale stojí i fond výtvarný a geologický. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě. " (1)

" První zmínky o Hrádku, tehdy ještě v podobě opevněné dřevěné tvrze, pocházejí již z roku 1312. Z této tvrze ji na hrádek – vrcholně gotické sídlo, nechal přestavět kutnohorský královský rychtář Václav z Donína v letech 1400 – 1420. Majitelé sídla se často střídali, během husitských válek byl Hrádek poškozen. Koncem 15. století byl Hrádek přestavěn Janem Smíškem z Vrchovišť, majitelem dolů a obchodníkem s rudou, na patricijský palác ve stylu vladislavské gotiky s velkými sály, arkýři a kaplí. Na začátku 17. století bylo postaveno patro jižního křídla a v roce 1686 zde byl zřízen jezuitský seminář a následně škola, která na Hrádku fungovala do zrušení řádu v roce 1773. Poté zde sídlily další školy, mimo jiné i učitelský ústav, ve kterém působil proslulý pedagog Adolf Lindner. V roce 1910 byl Hrádek odkoupen městem za účelem rekonstrukce a zřízení muzea, ovšem tento záměr byl narušen světovými válkami. Po rekonstrukci v 50. letech minulého století do 70. let zde bylo otevřeno Hornické muzeum a v roce 1958 byl Hrádek zařazen mezi kulturní památky České republiky. Měla následovat další rekonstrukce, která ovšem proběhla až v 90. letech. Muzeum s novými expozicemi bylo slavnostně otevřeno v roce 1996. " (1)
Zdroj: HRÁDEK - ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL (1)

Citace: (1) Hrádek - České muzeum stříbra a středověký důl, Kutná Hora - městský informační portál. 302 Found [online]. Copyright © 2016, Město Kutná Hora [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://destinace.kutnahora.cz/d/hradek-ceske-muzeum-stribra-a-stredoveky-dul

Fotogalerie z výstavy


Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově

3.8.2022  (navštíveno)
" Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje. " (1)
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově - Mineralogie (1)

Citace: (1) MINERALOGIE - Muzeum Turnov. Muzeum Turnov - Muzeum Turnov [online]. Dostupné z: https://www.muzeum-turnov.cz/mineralogie/

Fotogalerie z výstavy


Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny ve šperku

Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny ve šperku

3.7.-11.9.2021  (navštíveno 27.7.2022)
"Prázdninové měsíce jsou ve výstavním programu lomnického muzea pravidelně vyhrazeny již po více jak dvě desetiletí přehlídce sběratelských úspěchů místních kamenářů a jejich hostů a to každoročně s jiným tematickým zaměřením.
Letošní ročník bude již podruhé zaměřen a specializován především na využití drahých kamenů pocházejících z lokalit celého světa v oboru šperkařství." (1)

V letošním roce probíhá přímo před vchodem do muzea rekonstrukce (asi nejvhodnější termín?!?). Vstup do muzea je tudíž tak trochu dobrodružný. Projdete se úzkou uličkou, pak uvidíte dvorek muzea (v současné době vyhrazený pro dělníky) a po schodišti nebudícím přílišnou důvěru, se konečně dostanete na výstavu. (viz. fotogalerie)
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Citace: (1) DRAHÉ KAMENY VE ŠPERKU – tradiční prázdninová výstava již po šestadvacáté! | Muzeum Lomnice nad Popelkou. Muzeum Lomnice nad Popelkou | Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou [online]. Dostupné z: https://muzeumlomnice.cz/2022/06/19/drahe-kameny-ve-sperku-tradicni-prazdninova-vystava-jiz-po-sestadvacate/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy


Studenec - Prodejní výstava - minerály a drahé kameny

Studenec - Prodejní výstava - minerály a drahé kameny

11.7.-16.9.2022  (navštíveno 27.7.2022)
Studenec - Prodejní výstava - minerály a drahé kameny.
"Minerály a drahé kameny ze Studence i ze světa ze sbírek Luďka Běhounka." (1)
Výstava se koná v budově obecního úřadu Studenec.
Otevřeno po,st,pá - 15:00-18:00, út,čt - 8:00-11:00.
Zdroj: Studenec - Prodejní výstava - minerály a drahé kameny

Citace: (1) Prodejní výstava - minerály a drahé kameny - Oficiální stránky obce Studenec. Obec Studenec - Oficiální stránky obce Studenec [online]. Copyright © 2022 [cit. 09.08.2022]. Dostupné z: https://www.studenec.cz/o-obci/aktualne/aktuality/prodejni-vystava-mineraly-a-drahe-kameny-158cs.html

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy  


Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

3.7.-3.9.2022  (navštíveno 3.8.2022)
Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály.
"Členové Minerálklubu pro Vás opět připravili na letošní prázdniny ukázky těch nejhezčích a nejzajímavějších kamenů, které za roky své sběratelské činnosti získali a většinou sami zpracovali.
Výstava se koná v budově bývalé školy (dnešní Obecní úřad)v Radostné pod Kozákovem - Lestkově („Na Pustině“) od 3.7. do 3.9.2022 denně 9-17 hod." (1)
Zdroj: Obecní zpravodaj Radostná studánka, Prázdniny 2022, str. 3

Citace: (1) Radostná pod Kozákovem – oficiální stránky obce [online]. Dostupné z: https://radostna.cz/index.php/2022/07/05/radostna-studanka-prazdniny-2022/https://radostna.cz/index.php/2022/07/05/radostna-studanka-prazdniny-2022/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy Za kameny pod Kozákov 2022  


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Minerály Ještědského hřbetu - Virtuální výstava

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Minerály Ještědského hřbetu

Virtuální výstava
Minerály Ještědského hřbetu - Historické a současné možnosti sběru
"Hlavním tématem jsou minerály a možnosti jejich sběru. Na snímcích vám představujeme významné mineralogické lokality a pár vybraných minerálů, které je reprezentují. Jednotlivé kapitoly by se daly rozdělit dle petrologického charakteru. Zmiňujeme se o zajímavých kvarcitových výchozech, o krystalických vápencích, o středověkém a novodobém dolování a o polodrahokamech z prastarých lávových proudů z dob permokarbonu.
Ukázky minerálů pochází z muzejních i soukromých sbírek. Proto děkujeme všem sběratelům za poskytnutí fotografického materiálu. Ačkoliv většina lokalit má svou slávu již za sebou, přesto se najde ještě několik, které vydávají své poklady. Je však potřeba si uvědomit, že sbírat minerály má i svá pravidla a je nutné věnovat i určitou pozornost k zachování přírodního bohatství v krajině a případné sběry provádět i šetrně k životnímu prostředí. Ještěd je ukázkou geologické rozmanitosti a příkladem obdivuhodného území přírodních krás kamene." (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Minerály Ještědského hřbetu

Citace: (1) Minerály Ještědského hřbetu - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě [online]. Copyright © 2020 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena. [cit. 06.02.2022]. Dostupné z: https://www.muzeumcl.cz/akce/mineraly-jestedskeho-hrbetu-2

Plakát PDF  


Moravské zemské muzeum Brno - Stříbrná a zlatá Vysočina - 1.12.2021-4.9.2022

Moravské zemské muzeum Brno - Stříbrná a zlatá Vysočina

1.12.2021-4.9.2022
Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině
"Českomoravská vrchovina se v určitých obdobích středoevropských dějin stávala předmětem těžby různých nerostných surovin. Vedle rozsáhlého využívání těch nerudních, jako byl stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna, včetně využívání zdejších bohatých vodních zdrojů, to byla i vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů." (1)
Zdroj: Moravské zemské muzeum Brno - Stříbrná a zlatá Vysočina

Citace: (1) MZM - Stříbrná a zlatá Vysočina. Moravské zemské muzeum Brno - oficiální stránky [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: http://www.mzm.cz/?id=2542

Plakát PDF  


Muzeum Mladoboleslavska - Za drahými kameny do pravěku - 18.1.-1.5.2022

Muzeum Mladoboleslavska - Za drahými kameny do pravěku

18.1.-1.5.2022
"Po celé pravěké období měl kámen pro člověka neobyčejný význam. V době kamenné, která představuje nejstarší a nejdelší období lidských dějin, byl dokonce nejdůležitějším materiálem. Vyráběly se z něj nástroje, zbraně i šperky. Po stovky generací člověk při obrábění kamene zdokonaloval svou techniku, až dosáhl obdivuhodných a mistrovských výsledků. Kamenem lovil zvěř, řezal maso, krájel kůže, sekal a drtil obilí, napínal tkalcovské osnovy, zdobil se kamenem, a tak vyjadřoval své postavení ve společnosti. Kameny mají a dodnes nezastupitelné místo v umění i praktickém životě. Přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší přiblíží právě probíhající archeologická a mineralogická výstava." (1)
Zdroj: Muzeum Mladoboleslavska - Za drahými kameny do pravěku

Citace: (1) Za drahými kameny do pravěku – Muzeum Mladoboleslavska. Úvod - Muzeum Mladoboleslavska [online]. Copyright © Vyrobily [cit. 21.01.2022]. Dostupné z: http://www.muzeummb.cz/vystavy/za-drahymi-kameny-do-praveku/

Plakát PDF  


Zámek Doksy - Kamenná krása

Zámek Doksy - Kamenná krása

do 11.2.2022
"Výstava minerálů s názvem „Kamenná krása“ je pro velký zájem prodloužena do 11. února 2022. Minerály z českých i světových nalezišť zapůjčili ze svých sbírek amatérští sběratelé Tomáš Liska, Eva Málková, Stanislav Mauser a Jiří Riedel. Výstavu můžete navštívit v městské galerii na zámku v Doksech od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 12:00 hodin." (1)
Zdroj: Zámek Doksy - Oficiální webové stránky

Citace: (1) VÝSTAVA MINERÁLŮ AŽ DO 11. ÚNORA: Novinky: Zámek Doksy. Zámek Doksy: Titulní stránka [online]. Dostupné z: http://www.zamekdoksy.cz/vystava-mineralu-az-do-11-unora/d-1170/p1=51

Plakát PDF  2021

Zámek Kačina - minerály

Zámek Kačina - minerály

27.12.2021
"Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Česku. Nachází se v katastru obce Svatý Mikuláš, při silnici do Nových Dvorů, zhruba 6,5 km severovýchodně od okresní Kutné Hory. Je chráněn jako národní kulturní památka". (1)
V zadním traktu knihovny se nachází nevelká expozice minerálů, bohužel bez jakého koli popisi. Tak alespoň něco málo foto.
Zdroj: Wikipedie - Kačina

Citace: (1) Kačina – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dina

Fotogalerie minerálů ze zámku Kačina -  2021  


ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL - HRÁDEK

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL - HRÁDEK - KUTNÁ HORA

19.8.2021  (navštíveno)
" České muzeum stříbra je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného v roce 1877. Dnes patří muzeum mezi nejstarší a, se svými cca 185.000 sbírkovými předměty, také mezi nejbohatší muzea v České republice. Disponuje velkým archeologickým a numismatickým fondem, za zmínku ale stojí i fond výtvarný a geologický. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě. " (1)

" První zmínky o Hrádku, tehdy ještě v podobě opevněné dřevěné tvrze, pocházejí již z roku 1312. Z této tvrze ji na hrádek – vrcholně gotické sídlo, nechal přestavět kutnohorský královský rychtář Václav z Donína v letech 1400 – 1420. Majitelé sídla se často střídali, během husitských válek byl Hrádek poškozen. Koncem 15. století byl Hrádek přestavěn Janem Smíškem z Vrchovišť, majitelem dolů a obchodníkem s rudou, na patricijský palác ve stylu vladislavské gotiky s velkými sály, arkýři a kaplí. Na začátku 17. století bylo postaveno patro jižního křídla a v roce 1686 zde byl zřízen jezuitský seminář a následně škola, která na Hrádku fungovala do zrušení řádu v roce 1773. Poté zde sídlily další školy, mimo jiné i učitelský ústav, ve kterém působil proslulý pedagog Adolf Lindner. V roce 1910 byl Hrádek odkoupen městem za účelem rekonstrukce a zřízení muzea, ovšem tento záměr byl narušen světovými válkami. Po rekonstrukci v 50. letech minulého století do 70. let zde bylo otevřeno Hornické muzeum a v roce 1958 byl Hrádek zařazen mezi kulturní památky České republiky. Měla následovat další rekonstrukce, která ovšem proběhla až v 90. letech. Muzeum s novými expozicemi bylo slavnostně otevřeno v roce 1996. " (1)
Zdroj: HRÁDEK - ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A STŘEDOVĚKÝ DŮL (1)

Citace: (1) Hrádek - České muzeum stříbra a středověký důl, Kutná Hora - městský informační portál. 302 Found [online]. Copyright © 2016, Město Kutná Hora [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://destinace.kutnahora.cz/d/hradek-ceske-muzeum-stribra-a-stredoveky-dul

Fotogalerie z výstavy


Zlaté Hory - Poštovní štola

Zlaté Hory - Poštovní štola

15.8.2021
"Poštovní štola se nachází zhruba 6 km jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních prostorů Speleoterapie. První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pak pyrit.
V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová“ výzdoba." (1)
Zdroj: Zlaté Hory - Poštovní štola

Citace: (1) Poštovní štola: Zlaté Hory. Zlaté Hory: Titulní stránka [online]. Dostupné z: https://zlatehory.cz/postovni-stola/os-13964

Fotogalerie z muzea Zlatých Hor -  2021  


Zlaté Hory - Městské muzeum

Zlaté Hory - Městské muzeum

15.8.2021
"Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Budova patří mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny Zlatých Hor. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku.
V prvním patře se nachází expozice o historii Zlatých Hor, Rejvízu, Horního a Dolního Údolí, expozice o vývoji hornictví ve středověku i současnosti a sbírka minerálů zlatohorské lokality." (1)
Zdroj: Jeseníky info - Městské muzeum - Zlaté Hory

Citace: (1) Jeseníky info - Městské muzeum - Zlaté Hory [online]. Copyright © [cit. 30.10.2021]. Dostupné z: http://www.jeseniky.net/muzeum-zlate-hory

Fotogalerie z muzea Zlatých Hor -  2021  


Nová Paka - Klenotnice

Nová Paka - Klenotnice

6.8.2021
"Expozice geologického vývoje návštěvníkům představuje jednotlivá geologická období naší minulosti, od samotného zrození planety Země až po současnou dobu. Na ukázkách zkamenělin a hornin je zřetelně vidět vývoj fauny a flóry, od prvních známek života, přes trilobity, zkamenělé stromy, dinosaury nebo mamuty, až po zvířata a rostliny, které s námi obývají planetu dnes. Největší část expozice je věnována zkřemenělým "dřevům" prvohorních rostlin, jichž je Novopacko proslulým nalezištěm. Kromě několika desítek jejich vzorků ve vitrínách můžete nejmohutnější zkamenělý strom spatřit v zahradě před Klenotnicí." (1)
Zdroj: Nová Paka - EXPOZICE GEOLOGICKÉHO VÝVOJE

Citace: (1) Expozice geologického vývoje – Městské muzeum Nová Paka. Městské muzeum Nová Paka [online]. Copyright © Městské muzeum Nová Paka [cit. 31.08.2021]. Dostupné z: https://muzeum.cz/stale-expozice/expozice-geologickeho-vyvoje/

Fotogalerie z Klenotnice v Nové Pace -  2021  


Lomnice nad Popelkou - Acháty a fosílie – 25. ročník

Lomnice nad Popelkou - Acháty a fosílie – 25. ročník

4.7.-5.9.2021 (navštíveno 28.7.2021)  
Tradiční výstava drahých kamenů a minerálů.
"Letošní ročník se bude specializovat především na acháty z celého světa, samozřejmě s přihlédnutím na zdejší bohaté lokality. Druhou část zastupují ukázky zkameněliny flóry a fauny. Jako každoročně uvidíte zcela nové nálezy, doposud nevystavované. Zcela poprvé zde budou představeny velké fosilie přesliček a plavuní pana Vladimíra Kmínka. Návštěvníci se mohou těšit např. i na repliku zkameněliny kostry dinosaura." (1)
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Citace: (1) Jubilejní 25. ročník výstavy „Drahé kameny a minerály“ | Muzeum Lomnice nad Popelkou. Muzeum Lomnice nad Popelkou | Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou [online]. Dostupné z: https://muzeumlomnice.cz/2021/06/25/jubilejni-25-rocnik-vystavy-drahe-kameny-a-mineraly/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy Acháty a fosílie - Lomnice nad Popelkou


Radostná pod Kozákovem - Za kameny pod Kozákov

Radostná pod Kozákovem - Za kameny pod Kozákov

4.7.-4.9.2021 (navštíveno 28.7.2021)  
Radostná pod Kozákovem - Za kameny pod Kozákov.
"Členové Minerálklubu pro Vás připravili na letošní prázdniny ukázky těch nejhezčích a nejzajímavějších kamenů, které za roky své sběratelské činnosti získali a větši-nou sami zpracovali.
Výstava se koná v budově bývalé školy (dnešní Obecní úřad)v Radostné pod Kozákovem - Lestkově („Na Pustině“) od 4. 7. do 4. 9. 2021 denně 9 - 17 hod." (1)
Zdroj: Obecní zpravodaj Radostná studánka, Prázdniny 2021, str. 15

Citace: (1) AKTUALITY – Radostná pod Kozákovem. Radostná pod Kozákovem – oficiální stránky obce [online]. Dostupné z: http://www.radostna.cz/index.php/category/aktuality/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy Za kameny pod Kozákov 2021  2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - PŘÍBĚH ŽELEZA

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - PŘÍBĚH ŽELEZA

14.2.2020 – 10.1.2021
"Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Geologická část představí typy železných rud a způsoby jejich zpracování, archeologická část zase nálezy železných předmětů od doby laténské po středověk." (1)
Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - PŘÍBĚH ŽELEZA

Citace: (1) Výstavy a akce » PŘÍBĚH ŽELEZA » MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ. [online]. Copyright © 2011 MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ [cit. 07.06.2020]. Dostupné z: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/vystavy-a-akce/pribeh-zeleza/

Plakát PDF  


Slezské zemské muzeum Opava - Poesie skrytá v kameni

Slezské zemské muzeum Opava - Poesie skrytá v kameni

26.5. - 25.10.2020
"Zveme Vás na výstavu makrofotografií detailů leštěných ploch achátů. Tyto detaily nám mohou připomínat cokoliv od tajemných zákoutí Vesmíru až po součásti lidské kultury a historie. Pojďte i Vy popustit uzdu své fantazii! Na výstavě najdete i kameny a spoustu zajímavých informací o nich." (1)
Zdroj: Slezské zemské muzeum Opava - Poesie skrytá v kameni

Citace: (1) Historická výstavní budova, Opava | Slezské zemské muzeum. Slezské zemské muzeum [online]. Copyright © Slezské zemské muzeum 2010 [cit. 06.06.2020]. Dostupné z: http://www.szm.cz/udalost/803/poesie-skryta-v-kameni.html

Plakát PDF  


Muzeum města Ústí nad Labem - PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ aneb fascinující svět obyčejného písku

Muzeum města Ústí nad Labem - PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ aneb fascinující svět obyčejného písku

28.2. - 16.8.2020
"Výstavní projekt „PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ“ představuje přes tři tisíce vzorků písků z celého světa, včetně množství fotografií z oblastí, kde písky vznikají nebo se hromadí. Písek totiž tvoří podstatnou součást nezpevněných hornin zemského povrchu a geologové z něj umí ledacos vyčíst.
Výstava je hravá, plná barev a vjemů. Návštěvníci se ocitnou v nekonečné písečné poušti, písek z celého světa si mohou i osahat; prohlédnou si různorodé vzorky písku pod mikroskopem; vyzkouší si stopování zvířat, která prošla pískem; mohou si tvořit z kinetického písku nebo si mohou zkusit horolezení v pískovcové krajině." (1)
Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem - PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Citace: (1) Muzeum města Ústí nad Labem | Přehled expozic a výstav. Muzeum města Ústí nad Labem | akce - novinky - výstavy [online]. Copyright ©2011 Muzeum města Ústí nad Labem [cit. 31.05.2020]. Dostupné z: http://www.muzeumusti.cz/v2318/PISKY-ZNAME-I-NEZNAME-aneb-fascinujici-svet-obycejneho-pisku

Plakát PDF  


OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH - Za krásou kamenů

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH - Za krásou kamenů

1.11.2019 - 1.11.2029
"Zveme Vás do nové geologické expozice. Expozice je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska. Díky horninám rozmanitého stáří a původu, které se nacházejí na zemském povrchu nebo které byly odkryty při geologických výzkumech a při těžbě nerostných surovin, nám toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří." (1)
Zdroj: OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH - Za krásou kamenů

Citace: (1) Muzeum Louny. Muzeum Louny [online]. Dostupné z: https://www.muzeumlouny.cz/za-krasou-kamenu-13181

Plakát PDF  


Muzeum Rumburk - Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků

Muzeum Rumburk - Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků

5.6.2020 - 30.10.2020
"Přijměte pozvání na výstavu nadšeného dolnopodlužského sběratele minerálů a průzkumníka starých důlních míst Aleše Nováka.
Na výstavě budete žasnout nad krásou kamenů rodících se uvnitř skal, do kterých se den co den ubírali horníci, aby je z podzemí vynesli k povrchu. Prohlédnete si předměty, které horníci při své práci používali. 3D fotografie rozevřou náruč skalních hlubin a pozvou Vás do svého nitra." (1)
Zdroj: Muzeum Rumburk - Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků

Citace: (1) Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků | Muzeum Rumburk. Oblastní muzeum v Děčíně | Muzeum Rumburk [online]. Copyright © 2018 Oblastní muzeum v Děčíně. Všechna práva vyhrazena. [cit. 26.05.2020]. Dostupné z: http://www.muzeumrumburk.cz/program/mineraly-zahranici-aneb-tezky-zivot-horniku

Plakát PDF  


JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - SOPKY V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - SOPKY V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA

15.5.2020 - 30.8.2020
"Pozvání na výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s výbušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vulkanických hornin z našeho území i ze světa svědčí o tom, že naše Země je stále živým a dynamickým tělesem.
První část výstavy se zabývá sopkami jako velmi nápadným a často dramatickým projevem vnitřní energie Země. Jsou zde popsány příčiny vzniku sopek, jejich jednotlivé typy i druhy vulkanických erupcí.
Druhá část výstavy mapuje výskyty sopečných hornin v různých geologických obdobích." (1)
Zdroj: JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ - SOPKY V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA

Citace: (1) [online]. Dostupné z: https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Sopky-v-geologick%C3%A9-historii-Moravy-a-Slezska_237

Plakát PDF  


Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Sádrovec - neobyčejně obyčejný nerost

Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Sádrovec - neobyčejně obyčejný nerost

6.3.2020 - 2.8.2020
"Srdečně zveme, nejen příznivce mineralogie, na výstavu Pavla Dvořáka s názvem: SÁDROVEC – NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÝ NEROST.
Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.
Představíme především sádrovce z řady nálezů v oblasti severních Čech, velký kus z Opavska a několik ukázek ze zahraničních nalezišť." (1)
Zdroj: Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Sádrovec - výstava

Citace: (1) Sádrovec - výstava - Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Object moved [online]. Copyright © 2020, Oblastní muzeum a galerie v Mostě [cit. 25.05.2020]. Dostupné z: https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/sadrovec-vystava

Plakát PDF  2019

Nové Město nad Metují - Expozice Geologie regionu

Nové Město nad Metují - Expozice Geologie regionu

14.9.2019
"Geologický materiál této podsbírky pochází většinou ze sběrů doc.Josefa Sekyry, známého novoměstského rodáka, geologa a polárníka. Bohužel velká část materiálu stále čeká na zpracování. Zvláště cenný materiál je z oblastí Antarktidy a teplých pouští. Najdou se v ní i paleontologické zajímavosti. Jsou uloženy i kameny s otisky rostlin a živočichů. Mnohem menší část sbírky je tvořena geologickým materiálem z území bývalého Československa." (1)
Prohlédnout si můžete rozsahem nevelkou expozici Geologie regionu. V našem regionu je bohužel těchto expozic poskrovnu.
Zdroj: Městské muzeum Nové Město nad Metují - Geologická sbírka

Citace: (1) Geologická. Domů [online]. Copyright © 2017 Městské muzeum Nové Město nad Metují. Všechna práva vyhrazena. Designed by [cit. 09.11.2019]. Dostupné z: http://www.muzeum-nmnm.cz/index.php/cz/sbirky/geologicka

Fotogalerie  


Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Špičáku

12.10.2019
"Jeskyně Na Špičáku se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech (mořské usazeniny, stáří 350–380 milionů let). Vývoj krasových prostor byl výrazně ovlivněn tavnými vodami ledovce, které daly jeskyni konečnou podobu a chodbám charakteristický srdcovitý profil. Prohlídková trasa je dlouhá 220 metrů." (1)
Zdroj: Správa jeskyní ČR - Jeskyně Na Špičáku

Citace: (1) Jeskyně Na Špičáku. Oficiální stránky: Správa jeskyní ČR [online]. Copyright © 2019 Správa jeskyní ČR [cit. 19.10.2019]. Dostupné z: https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku

Fotogalerie  


Muzeum Ústí nad Orlicí - Kamenná krása

Muzeum Ústí nad Orlicí - Kamenná krása

4.10.2019-12.1.2020  
Muzeum Ústí nad Orlicí - Kamenná krása.
"Českotřebovský mineralogický klub vystavuje v Hernychově vile kouzelně krásné minerály ze sbírek svých členů. Autoři vystavené nerosty doplnili o zkameněliny živočichů. Výstavu Kamenná krása je možné shlédnout až do 12. ledna 2020. Neváhejte a navštivte ji v patře muzea." (1)
Zdroj: Městské muzeum Ústí nad Orlicí

Citace: (1) Výstavy a expozice | Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. [online]. Copyright © 2007 [cit. 10.10.2019]. Dostupné z: https://www.muzeum-uo.cz/cz/vystavy-a-expozice/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy  


Mauricius a Reunion

Mauricius a Reunion

27.9.2019
Sopka, láva, minerály, ...
Kamarád byl na zájezdu na Mauriciu a Reunionu. Jako obvykle, nafotil pro mě něco, co se točí okolo kamení a minerálů. Tak se podívejte na jeho fotky.

Fotogalerie z expozice muzeaRadostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

1.7.-31.8.2019  (navštíveno 10.8.2019)
Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály.
Výstava probíhá každý den od 9:00 do 17:00 v budově obecního úřadu v části obce Lestkov pod známým nalezištěm drahých kamenů - kopcem Kozákov.
Zdroj: Minerálklub - Kozákov 82

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy Drahé kameny a minerály 2019  


Muzeum Železná Ruda - Minerály ze Šumavy a Pošumaví – 1.5.-31.10.2019

Muzeum Železná Ruda - Minerály ze Šumavy a Pošumaví

1.5.-31.10.2019
Výstavu pořádá "Muzeum Šumavy a Soukromé muzeum šumavských minerálů Velhartice." (1)
Zdroj: Muzeum Železná Ruda

Citace: (1) Muzeum Železná Ruda | Muzeum Šumavy Sušice. Muzeum Šumavy Sušice [online]. Dostupné z: http://muzeum.sumava.net/?page_id=61

Plakát PDF  


Zámek Slavkov - Nerosty a zkameněliny – 10.5.-31.8.2019

Zámek Slavkov - Nerosty a zkameněliny

10.5.-31.8.2019
"Výstava nerostů a zkamenělin byla otevřena v severní části bývalých koníren zámku od 10. května 2019.
Výstava je výsledkem celoživotní sběratelské aktivity se zaměřením na minerály, meteority a zkameněliny. Návštěvníci se mohou těšit především na překrásné acháty z našich i zahraničních nalezišť, na tajemné posly vesmírných dálek - železné meteority, a na neobyčejně zachovalé obyvatele pradávných moří a oceánů - amonity a trilobity. Vystavené exponáty mají velkou muzeální a vědeckou hodnotu.
Snahou vystavovatelů je přiblížit návštěvníkům rozvoj života na naší planetě v jednom z nejvýznamnějších geologických obdobích – v prvohorách. Při prohlížení exponátů se tak návštěvníci mohou přenést v čase o stovky miliónů let zpět do doby, kdy na naší Zemi vznikal život." (1)
Zdroj: Zámek Slavkov

Citace: (1) Nerosty a zkameněliny. Domů [online]. Copyright © 2006 [cit. 04.06.2019]. Dostupné z: http://www.zamek-slavkov.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2019/06/27/1097/-/nerosty-a-zkameneliny

Plakát PDF  


Galerie Patriot Tišnov - 27.4.2019

Galerie Patriot Tišnov

27.4.2019
Galerie Patriot Tišnov.
V nově vybudované expozici můžete shlédnout to nejlepší z "pokladů Vysočiny", především místní minerály se zaměřením na pegmatitové lokality Dolní a Horní Bory, Bobrůvku, Rousměrov, Suky a další. Vystaveny jsou drahokamové turmalíny z Řečice, Pikárce, Dobré Vody, dále estetické záhnědy, čočkovité skoryly a řada dalších unikátních vzorků.
Fotogalerie je věnována pouze této nově zřízené expozici.
Zdroj: Galerie Patriot Tišnov

Fotogalerie z galerie Patriot Tišnov 27.4.2019


Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny a minerály – 23. ročník

Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny a minerály – 23. ročník

30.6.-1.9.2019  (navštíveno 10.8.2019)
Tradiční výstava drahých kamenů a minerálů.
"Letošní ročník se bude specializovat především na acháty, a rozdělen bude do dvou částí, na lokality české – Podkrkonoší a Krušné hory, a na lokality z celého světa, např. Austrálie, Afriky a zemí Jižní a Severní Ameriky. Jako každoročně budou k vidění zcela nové nálezy, doposud nevystavované. Speciálně se můžete těšit na mimořádnou kolekci sbírkových kamenů nalezišť z Krušných hor pana Luboše Koťátka, která představuje ojedinělé ukázky dnes již těžko dostupných achátů." (1)
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Citace: (1) Drahé kameny a minerály potřiadvacáté tentokrát s obrazy výtvarníka Lubora Mádra | Muzeum Lomnice nad Popelkou. Muzeum Lomnice nad Popelkou [online]. Copyright © Copyright [cit. 11.08.2019]. Dostupné z: http://www.muzeumlomnice.cz/2019/06/drahe-kameny-a-mineraly-potriadvacate-tentokrat-s-obrazy-vytvarnika-lubora-madra/

Plakát PDF   Fotogalerie z výstavy Drahé kameny a minerály - Lomnice nad Popelkou


Hrad Pecka - Zvířetník 2019

Hrad Pecka - Zvířetník 2019

13.5.2019 - 25.5.2019
"Tématicky zaměřené sochařské symposium s důrazem na kamenosochařství, s cílem vytvořit soubor 15ti figurálních plastik představujících postavy Zvěrokruhu doplněné o Slunce a Měsíc."

"Středa 15.5.2019 - DEN GEOLOGIE
Výstava minerálů a zkamenělin s poznávací soutěží.
Ukázka ručního broušení minerálů.
10:00 Přednáška - Lokální kamenické suroviny (V.Ryška)
20:00 Přednášky - Geologie Pecky a okolí (A.Rosa)."
Zdroj: http://zviretnik2019.wz.cz/

Plakát PDF  


Příbram - Březové Hory – Ševčinský důl - Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru 1.2.2019 - 31.12.2019

Příbram - Březové Hory – Ševčinský důl

1.2.2019 - 31.12.2019
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
"Výstava prezentuje ukázky galenitu a sfaleritu z některých lokalit příbramského uran-polymetalického revíru."
Zdroj: Březové Hory – Ševčinský důl


Muzeum Českého krasu v Berouně - Acháty a křemeny 16.5.2019 - 29.9.2019

Muzeum Českého krasu v Berouně - Acháty a křemeny

16.5.2019 - 29.9.2019
Acháty a křemeny - Krása skrytá v kamenech
K vidění budou ty nejlepší kusy krásných polodrahokamů z posledních desetiletí, které se podařilo ve spolupráci se soukromými badateli shromáždit. Jedná se o unikátní kameny z řady dnes už neexistujících regionálních lokalit.
Zdroj: Muzeum Českého krasu v Berouně

Plakát PDF   Pozvánka PDF   Vernisáž PDF   Tisková zpráva PDF  


Barma (Mianmar) - minerály

Barma (Mianmar) - minerály

5.2.2019
Budhové, zlato, jadeit a drahé kamení - Barma (Mianmar)
Kamarád byl na zájezdu v Barmě (Mianmaru) a jako obvykle, nafotil pro mě něco, co se točí okolo kamení a minerálů. Tak se podívejte na jeho fotky.

Fotogalerie z expozice muzea
2018

Galerie Patriot Tišnov

Galerie Patriot Tišnov

3.11.2018
Galerie Patriot Tišnov.
Expozice minerálů Galerie Patriot - rozšíření expozice o nové prostory a vzorky vysoké kvality. Excelentní mineralogická galerie s naprosto skvělým nasvícením vzorků.
Zdroj: Galerie Patriot Tišnov – expozice minerálů

Fotogalerie z galerie Patriot Tišnov 2018


Městské muzeum Javorník - Mineralogie

Městské muzeum Javorník - Mineralogie

8.9.2018
"Expozice má zhruba 800 kusů prakticky ze všech kontinentů světa. Je to pouhá 1/3 mých sběrů, zbytek je uloženv depozitu a duplikáty slouží jednak k výměně a také k vědeckým výzkumům.Sbírka je stále doplňována a také tato expozice se bude v budoucnu rozšiřovat o nově nabyté exponáty." (autor výstavy)

V informačním centru je možno zakoupit publikaci autorů, Jaromíra Jedlička a Věry Hradilové "Stručný průvodce mineralogickou expozicí".
Zdroj: Městské muzeum Javorník - Mineralogie

Poznámka: "Stručný průvodce mineralogickou expozicí" byl v informačním centru k dispozici zdarma.

Fotogalerie z expozice muzeaOrlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

25.8.2018
Paleontologickou expozici tvoří nálezy Ph.Mg. Františka Hlaváče, choceňského lékárníka a spoluzakladatele muzea. Vznikajícímu muzeu poskytl Hlaváč všechny dublety své rozsáhlé sbírky (zkameněliny mlžů – Inoceramus, břichonožců a hlavonožců – Amonitů), vzniklé ve spolupráci s prof. Antonínem Fričem. Nejvzácnější byly zkamenělé zbytky pravěkého ptakoještěra (pravá klíční kost a levá kost loketní), objevené v opukovém lomu východně od Chocně. Pan lékárník Hlaváč poslal tento nález svému příteli zoologovi a paleontologovi Fričovi do Prahy, který nález popsal a uveřejnil ve světové literatuře jako Cretornis Hlavači. Později se zjistilo, že jde o přechodný tvar mezi ptákem a ještěrem a byl přezván na Ornitochirus Hlavači. Originál nálezu je uložen v Národním muzeu v Praze, duplikát je uložen v depozitáři Orlického muzea v Chocni.
Zdroj: Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Fotogalerie z expozice muzea


Vlastivědné muzeum Jesenicka - expozice Spirála času země

Vlastivědné muzeum Jesenicka - expozice Spirála času země

1.9.2018
Expozice představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země. Nosným prvkem expozice je spirála, po níž se návštěvník pohybuje a na které je znázorněn již zmíněný vznik a vývoj Země spolu s geomorfologickým vývojem Jesenicka.
Uvidíte zde modely trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod Pradědem, sopky kdysi činné u Zálesí, nepřístupného jeskynního komplexu tzv. Rumového dómu, a ledovce, jehož posun a vliv na geologickou strukturu jesenické oblasti v období Kvartéru.
Také zde uvidíte množství sbírkových předmětů v podobě nejcennějších kamenů a fosilií, typických pro lokalitu Jeseníků.
Zdroj: Vlastivědné muzeum Jesenicka

Poznámka: Doporučuji zavolat a zarezervovat si čas návštěvy. Nepočítejte s žádným hromadným zájezdem, určeno jen malým skupinkám návštěvníků, jinak se budete rušit.

Na výstavě neze fotografovat.   Plakát PDF   Spirála času země - Video  Turnov - muzeum

Turnov - muzeum

11.8.2018
Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Opět po dvou letech ... Tak se mi zdá, že zahlodal zub času. Někde chybí písmenko, někde celá cedulka, někde odpadl nějaký vzorek a dost vzorků také chybí ...
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově - Mineralogie

Fotogalerie z návštěvy mineralogické expoziceMuzeum Českého Ráje v Turnově - Luminiscence - Cesta světla

Muzeum Českého Ráje v Turnově - Luminiscence - Cesta světla

18.5.-2.9.2018
Na výstavě uvidíte mnoho obrazového materiálu a především názorných předmětů, které vám představí široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě, a postupně zjistíte, že luminiscence je všude kolem nás; nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED).
Dozvíte se, anebo přímo uvidíte, že schopnost světélkovat mají některé minerály, živočichové, rostliny, ale i syntetické materiály a peníze.
Zdroj: Muzeum Českého Ráje v Turnově

Poznámka: Tato fotogalerie je sem zařazena, protože součástí této výstavy jsou též uranové a neuranové minerály.

Fotogalerie z návštěvy výstavy LuminiscenceMuzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl - Nově rozšířená expozice minerálů z podzemí Krkonoš - 2018

Muzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl

18.8.2018
Nově rozšířená expozice minerálů z podzemí Krkonoš - 2018.
Zdroj: Muzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl - aktuality

Fotogalerie z expozice muzea Plakát PDFLomnice nad Popelkou - muzeum

Lomnice nad Popelkou - muzeum

5.8.2018
V přírodovědné části muzea naleznete zkameněliny fauny a flóry prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a jaspisy, ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě.
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Fotogalerie z mineralogicko-paleontologické expozice muzea - Lomnice nad Popelkou


Žacléř - důl Jan Šverma - hornický skanzen

Žacléř - důl Jan Šverma - hornický skanzen

28.7.2018
Návštěvníci v rámci prohlídky navštíví špinavé šatny (řetízkárnu), kde horníci započali svou směnu a vydají se přes cáchovnu do šachetní budovy jámy Jan, ve které je možnost se z vozíkového oběhu vydat na 52 metrů vysokou těžní věž Jan. Z věže se naskytne panoramatický výhled na Krkonoše včele se Sněžkou a Vraní hory se Špičákem, ale i pohled na celý areál. Poté návštěvníci zamíří do nově přístupné štoly Jitřenky, která je dlouhá zhruba 100 m a je zde k vidění i nádherná uhelná sloj. Prohlídku návštěvníci ukončí ve strojovně jámy Jan, ve které se nachází původní těžní stroj, ale je zde i expozice věnovaná důlnímu vybavení, či paleontologické nálezy.
Zdroj: Hornický skanzen Žacléř

Fotogalerie z návštěvy Žacléř - důl Jan Šverma - hornický skanzen


Muzeum Českého Ráje v Turnově - LIBERECKO VE STÍNU SOPEK

Muzeum Českého Ráje v Turnově - LIBERECKO VE STÍNU SOPEK

17.7.-9.9.2018
Území Libereckého kraje jsme rozdělili na čtyři dílčí vulkanické segmenty – Lužické hory, oblast mezi Českým středohořím a Jizerou, Český ráj a Podkrkonoší, ve kterých jsme vytipovali šest unikátních lokalit. Všech šest vybraných „sopek“ představuje reprezentativní příklady různých typů vulkanismu, které můžeme na vymezeném území nalézt, a zároveň tvoří šest základních stanovišť tvořících jádro celé výstavy. Na těch si budete moci prohlédnout a ohmatat horniny pocházející ze samotného nitra země, dozvíte se mnoho informací o daném typu vulkanismu, jeho produktech a mnoho dalších zajímavostí, včetně nejnovějších vědeckých poznatků. Lákadlem na vybraných stanovištích budou animace sopečné činnosti, které bude moci návštěvník pozorovat buď na obrazovkách, nebo v případě panelů s rozšířenou realitou přímo v mobilních telefonech.
Na výstavě nebudou chybět ani mineralogické vzorky, které představují poklady pocházející z nitra země, kterými se můžeme těšit jen díky vulkanické aktivitě.
Zdroj: Muzeum Českého Ráje v Turnově

Fotogalerie z návštěvy výstavy LIBERECKO VE STÍNU SOPEK Plakát PDFLomnice nad Popelkou - Drahé kameny a minerály – 22. ročník

Lomnice nad Popelkou - Drahé kameny a minerály – 22. ročník

29.7.-9.9.2018
V letošním roce se návštěvníci především budou moci těšit na unikátní kolekci opálů výjimečné kvality z různých světových nalezišť, především z Austrálie, prezentovaných paní Smejkalovou v přibližně čtyřech prosklených vitrínách. Podobně jako v minulých letech i letos nebudou chybět ani přizvaní hosté, a tak své exponáty předvedou také paní Jana Smejkalová, dále rodina Holubova a pánové Jiří Boudný, Vladimír Kmínek, Ladislav a Robert Krotilovi, Luboš Hromádko, Miroslav Zeman a Jan Patočka.
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Fotogalerie z výstavy Drahé kameny a minerály - Lomnice nad Popelkou


Muzeum a Pojizerská galerie Semily - Kouzlo zkamenělin a minerálů

Kouzlo zkamenělin a minerálů - Muzeum a Pojizerská galerie Semily

5.4.-31.8.2018
Kouzlo zkamenělin a minerálů - Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
Výsrava je věnována nálezům z regionu Semilska. Otevírací doba v červenci a srpnu denně 9 - 17 hodin.
Zdroj: Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Fotogalerie z výstavy Kouzlo zkamenělin a minerálů Plakát PDF - Kouzlo zkamenělin a minerálůRadostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

1.7.-1.9.2018
Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály.
Výstava probíhá každý den od 9:00 do 17:00 v budově obecního úřadu v části obce Lestkov pod známým nalezištěm drahých kamenů - kopcem Kozákov.
Zdroj: Minerálklub - Kozákov 82

Fotogalerie z výstavy Drahé kameny a minerály 2018 Plakát PDF - Drahé kameny a minerály 2018Muzeum přírodovědy Doudleby nad Orlicí

Muzeum přírodovědy Doudleby nad Orlicí

6.7.2018
Muzeum přírodovědy Doudleby nad Orlicí.
Expozice minerálů je umístěna v prostorách barokní sýpky v areálu Muzea přírodovědy v Doudlebech nad Orlicí.
Zdroj: Zámek Doudleby – muzeum přírodovědy a rok na vsi.

Fotogalerie z muzea přírodovědy Doudleby nad Orlicí 2018


Galerie Patriot Tišnov

Galerie Patriot Tišnov

28.4.2018
Galerie Patriot Tišnov.
Expozice minerálů Galerie Patriot po roce.
Zdroj: Galerie Patriot Tišnov – expozice minerálů

Fotogalerie z galerie Patriot Tišnov 2018


Minerály Českého středohoří

Minerály Českého středohoří - Muzeum města Ústí nad Labem

10.11.2017 - 25.3.2018 (Otevírací doba: út-ne 9:00-18:00)
České středohoří, nezaměnitelná kopcovitá krajina v předhůří Krušných hor. Zrodila se z nitra země před 40 miliony lety. Výstava prezentuje unikátní kolekci minerálů nalezených v Českém středohoří. Jde o výběr nejkrásnějších a nejcennějších vzorků z muzejních i soukromých sbírek.
Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem2017

Peru - minerály

Peru - minerály

11.11.2017
Prodej minerálů v Peru.
Kamarád byl na zájezdu v Peru, i tady jsou minerály předmětem turistických suvenýrů. Tak se podívejte na jeho fotky.Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Minerály - 23.9.2017 - 3.12.2017

Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Minerály

23.9.2017 - 3.12.2017 (Otevírací doba: út-ne 9:00-12:00 - 12:30-16:00)
Nejvzáčnější poklady z přírodovědeckých sbírek a nejzajímavější terénní sběry pořízené současnými pracovníky. Zkamenělé otisky rostlin a živočichů, zbytky mořské kostnaté ryby Xiphactinus, vzorky minerálů a hornin.
Zdroj: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad KněžnouGalerie Patriot Tišnov

Galerie Patriot Tišnov

29.4.2017
Galerie Patriot Tišnov.
Expozice minerálů Galerie Patriot je jednou z nejhodnotnějších sbírek v České republice, jak kvalitou vystavených vzorků, tak i svou komplexností. V galerii můžete obdivovat víc jak 1 000 minerálů. Expozice je rozložena do dvou pater. V prvním podlaží lze obdivovat špičkové evropské minerály a estetické světové vzorky. Druhé podlaží je věnováno mineralogii České a Slovenské republiky.
Zdroj: Galerie Patriot v Tišnově – expozice minerálůCeylon - minerály

Ceylon - minerály

15.3.2017
Prodejní výstava minerálů - Ceylon.
Kamarád byl na zájezdu na Ceylonu, při té příležitosti navštívil výstava minerálů. Tak se podívejte na jeho fotky.2016

Oblastní muzeum v Mostě - Minerály východní části Krušných hor

Oblastní muzeum v Mostě - Minerály východní části Krušných hor

17.2.-31.8.2016
Oblastní muzeum v Mostě - Minerály východní části Krušných hor.
Výstava Minerály východní části Krušných hor představuje dva pohledy na krásu minerálů tří nejdůležitějších nalezišť tohoto regionu, Cínovce, Krupky a Moldavy. Tyto lokality se řadí mezi nejbohatší mineralogická naleziště v celé České republice. Na každém z nich se nachází cca 100 druhů minerálů. Cínovec proslavily zejména vynikající ukázky různých odrůd křemene, wolframitu, kasiteritu, cinvalditu a scheelitu. Krupka je známa především krystaly kasiteritu, fluoritu, apatitu a molybdenitu. Moldava je zase výjimečná řadou minerálů stříbra, které se na Cínovci a v Krupce nevyskytují.
Zdroj: Oblastní muzeum v Mostě - Minerály východní části Krušných horProdejní výstava minerálů - Galerie Pod hradem - Pecka

Prodejní výstava minerálů - Galerie Pod hradem - Pecka

20.8.2016
Prodejní výstava minerálů - Galerie Pod hradem - Pecka.Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály

14.8.2016
Radostná pod Kozákovem - Drahé kameny a minerály.
Letní výstavy s názvem Drahé kameny a minerály soukromých sběratelů z Českého ráje se staly tradiční součástí prázdninového programu návštěv našeho regionu. Od roku 1983 představují tito nadšenci své nejnovější i historické nálezy z místních nalezišť a dalších lokalit z tuzemska a zahraničí. K vidění budou zejména acháty, jaspisy, různé odrůdy křemene a jiných minerálů, zkamenělá dřeva a fosilie v nejrůznějších formách, velikostech, barvách a způsobech jejich zpracování.
Zdroj: Minerálklub - Kozákov 82Lomnice nad Popelkou - DRAHÉ KAMENY A MINERÁLY – jubilejní 20. ročník

Lomnice nad Popelkou - DRAHÉ KAMENY A MINERÁLY – jubilejní 20. ročník

14.8.2016
Lomnice nad Popelkou - DRAHÉ KAMENY A MINERÁLY – jubilejní 20. ročník.
Letošní jubilejní ročník se bude specializovat především na acháty, a to jak od nás z Podkrkonoší, tak z lokalit po celém světě, např. Austrálie, Afriky a zemí Jižní a Severní Ameriky.
Vedle kurátora akce pana Ladislava Krotila předvedou ukázky ze svých sbírek pánové Josef Patočka z Rovenska p. Tr., Jiří Boudný z Vyskře, z Lomnice pánové RNDr. Luboš Hromádko, Vladimír Kmínek a Robert Krotil, dál Antonín Šanovec z Vrchlabí, rodina Holubova ze Dvora Králové nad Labem a Miroslav Zeman z Jičína. Jedna samostatná vitrína bude pietně věnována nedávno zesnulému významnému rodákovi a čestnému občanovi města Prof. Zdeňku Johanovi, dlouholetému příznivci a mecenáši naší instituce.
Zdroj: Lomnice nad Popelkou - DRAHÉ KAMENY A MINERÁLY – jubilejní 20. ročníkKozákov - Votroubcův lom

Kozákov - Votroubcův lom

14.8.2016
Kozákov je horou plnou polodrahokamů a drahých kamenů. Vyskytují se tu ametysty, olivíny, záhnědy, citríny, chalcedony, acháty, jaspisy i karneoly.
V jižním svahu Kozákova mohou návštěvníci po dohodě s majitelem Votrubcova lomu hledat, a pak si nález vybrousit v místní brusírně.
Zdroj: Votrubcův lom a muzeum drahých kamenůLomnice nad Popelkou - muzeum

Lomnice nad Popelkou - muzeum

14.8.2016
V přírodovědné části muzea naleznete zkameněliny fauny a flóry prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a jaspisy, ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě.
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad PopelkouNová Paka - Klenotnice

Nová Paka - Klenotnice

28.5.2016
Expozice geologického vývoje návštěvníkům představuje jednotlivá geologická období naší minulosti, od samotného zrození planety Země až po současnou dobu. Na ukázkách zkamenělin a hornin je zřetelně vidět vývoj fauny a flóry, od prvních známek života, přes trilobity, zkamenělé stromy, dinosaury nebo mamuty, až po zvířata a rostliny, které s námi obývají planetu dnes. Největší část expozice je věnována zkřemenělým "dřevům" prvohorních rostlin, jichž je Novopacko proslulým nalezištěm. Kromě několika desítek jejich vzorků ve vitrínách můžete nejmohutnější zkamenělý strom spatřit v zahradě před Klenotnicí.
Zdroj: Nová Paka - KlenotniceTurnov - muzeum

Turnov - muzeum

28.5.2016
Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje. První část expozice se věnuje vrásnění a nejstarší sopečné činnosti na území Českého ráje. Seznamuje s minerály Kozákova, mezi kterými jsou různé odrůdy křemene například křišťál, ametyst a záhněda, dekorativní horniny zastupují kozákovské jaspisy. Stejně známé jsou acháty z Kozákova, Doubravice, Železnice a Frýdštejna. K mimořádným exponátům patří pektolit z Koštálova a hvězdový křemen ze Strážníku. Pozoruhodné jsou i stopy obojživelníků zachované v pískovci z mladších prvohor a fosilní ryby.
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově - Mineralogie2015

Skanzen Solvayovy lomy

Skanzen Solvayovy lomy

16.8.2015
Skanzen tvoří několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může během otevírací doby skanzenu volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence.
Zdroj: Solvayovy lomy - Společnost Barbora z.s.


Chrustenická šachta

Chrustenická šachta

16.8.2015
Železnorudný důl Chrustenice (1861 - 1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu (oblasti západně od Prahy). Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy.
Zdroj: Důlní expozice - Chrustenická šachta


Jílové u Prahy - mineralogická expozice

Jílové u Prahy - mineralogická expozice

14.8.2015
V regionálním muzeu v Jílovém u Prahy nalezneme mimo expozice věnované těžbě zlata, též rozsáhlou expozici mineralogickou. Takže, pojďte se podívat ...
Zdroj: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy


Jílové u Prahy - těžba zlata

Jílové u Prahy - těžba zlata

14.8.2015
Jílovský zlatonosný revír lze podle historických zpráv a rozsahu starých prací považovat za nejvýznamnější zlatonosný revír v Česku. Jílovské muzeum ve své expozici zlata umožňuje návštěvníkům nahlédnout na zlato u nás i ve světě z mnoha různých úhlů.
Zdroj: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy


Jílové u Prahy - štola Sv. Josefa

Jílové u Prahy - štola Sv. Josefa

14.8.2015
Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru – Kocourském žilném pásmu. Štola je zakreslena na jedné z nejstarších dochovaných map jílovského revíru z roku 1718.
Zdroj: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy


Konepruské jeskyně

Koněpruské jeskyně

13.8.2015
Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Nejen pro tato svá „nej“ stojí za vidění. Specialitou Koněpruských jeskyní jsou zejména takzvané Koněpruské růžice, celá řada cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna.
Zdroj: Koněpruské jeskyně


Muzeum Beroun

Muzeum Beroun

11.8.2015
Expozice se nachází v jedné místnosti prvního poschodí domu čp. 88, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem, a je v ní vystaveno celkem 224 kusů exponátů. Návštěvníci jsou seznámeni se základními údaji o Barrandienu. Důležitá je barevná geologická mapa Barrandienu v měřítku 1:200 000 a tabulka se základním přehledem geologického vývoje Barrandienu a jeho pokryvných útvarů.
Zdroj: Muzeum Českého krasu v Berouně


Jívka - důl Bohumír

Jívka - důl Bohumír

27.6.2015
Důl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova. Vstup do dolu štolou Bohumír je umístěn mezi správní budovou, hlavní výrobní a skladovací halou areálu z panelové manipulační plochy. Návštěvníci budou moci do podzemí vstoupit štolou Bohumír a vylézt zpět stejnou cestou nebo vylezou z podzemí nově vybudovanou šachticí, která je umístěna pod vrátnicí areálu SK Jívka. Já lezl šachticí ...
Zdroj: Měděný důl Bohumír


Žacléř - důl Jan Šverma

Žacléř - důl Jan Šverma

23.5.2015
Areál dolu Jan Šverma je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu.
Zdroj: Hornický skanzen Žacléř


Tišnov - jeskyně na Květnici

Tišnov - jeskyně na Květnici

2.5.2015
Jeskyně byla objevena náhodně 28. 5. 1972 na severovýchodním svahu Květnice. Byla pojmenována po Aloisi Královi, čestném občanu města Tišnova, objeviteli Demänovských jeskyní. Jeskyně je značně členitá a poměrně rozlehlá. Po zmapování měřila její známá část 350 m. Horní patro je horizontálně uloženo asi 10 m pod povrchem a je korozívně a erozívně modelované. Má bohatou krápníkovou výzdobu s krápníky různé délky a síly a s dvěma sintrovými jezírky s plochou 5 m. Výsledkem práce jeskyňářů byly drobné objevy v roce 1974 jako Rotunda, Závalový komín, Komín hrůzy nebo Ztracené komíny. Propasti a spodní část jeskyně jsou na výzdobu chudší, sintrové povlaky a vodopády jsou však mohutnější.
Zdroj: Králova jeskyně na KvětniciHradec Králové - KUNĚTICKÁ HORA – SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ

Hradec Králové - KUNĚTICKÁ HORA – SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ

25.1.2015
Ve východní části Polabské nížiny mezi Hradcem Králové a Pardubicemi vystupuje z rovinaté krajiny impozantní vrchol Kunětické hory s charakteristickou siluetou pozdně středověkého hradu. Díky geologickému podkladu i své konfiguraci se Kunětická hora značně odlišuje od okolního rovinatého terénu. Této odlišnosti odpovídají jedinečné přírodní poměry a druhová skladba rostlin a živočichů. Původní příroda Kunětické hory byla již od pravěku značně ovlivňována lidskou činností a některé druhy odtud již vymizely. Přesto patří k významným lokalitám, kde se dochovala vzácná teplomilná flóra a fauna v zemědělsky intenzivně využívané krajině.
Zdroj: KUNĚTICKÁ HORA – SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ2014

Žacléř - muzeum

Žacléř - muzeum

13.9.2014
V Městském muzeu Žacléř si můžete prohlédnout expozici věnovanou zdejší hornické činnosti. Mimo to zde najdeme rozsamem nevelkou, ale zajímavou expozici regionálních minerálů a fosílií.
Zdroj: Městské muzeum Žacléř


Žacléř - důl Jan Šverma - hornický skanzen

Žacléř - důl Jan Šverma - hornický skanzen

6.9.2014
Areál dolu Jan Šverma je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu.
Zdroj: Hornický skanzen Žacléř


Meteority - Štefánikova hvězdárna - Praha

Meteority - Štefánikova hvězdárna - Praha

21.8.2014
Pro výstavu meteoritů, jež ze svých sbírek zapůjčil cestovatel a sběratel Jiří Šimek, vybudovala hvězdárna nové prostory. Vznikla tak nejrozsáhlejší podrobná sbírka svého druhu v Česku. Expozici se zhruba 90 vzorky připravovala hvězdárna ve spolupráci s uznávaným planetárním geologem a předním odborníkem na lunární meteority Jakubem Halodou.
Zdroj: Štefánikova hvězdárna láká na největší výstavu meteoritů2011

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně

1.10.2011
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou.
Zdroj: Bozkovské dolomitové jeskyněNárodní muzeum - Praha

Národní muzeum - Praha

5.7.2011
Ještě než nám uzavřeli budovu NM z důvodu rekonstrukce, snažil jsem se nafotografovat mineralogickou expozici. Již se těším na srovnání s novou expozicí po rekonstrukci.
Zdroj: Národní muzeum v Praze2010

Bystřice nad Perštejnem - Muzeum

Bystřice nad Perštejnem - Muzeum

12.8.2010 - Bystřice nad Perštejnem
Expozice Uran na Vysočině vznikla jako trvalá připomínka hornické činnosti ve zdejším regionu. Je trvale umístěna ve sklepních prostorách budovy muzea. Můžete zde zhlédnout ukázky důlních děl včetně výztuže, ukázky používaných mechanismů, nářadí a přístroje, ukázky ochranných pomůcek, důlní svítidla, záchranářskou techniku a další. Prohlídka dále pokračuje unikátní mineralogickou kolekcí RNDr. Ludvíka Ducháčka, která obsahuje exempláře nejen z oblasti kolem Bystřice.
Zdroj: Městské muzeum Bystřice nad PerštejnemMuzeum Jihlava

Muzeum Jihlava

11.8.2010 - Jihlava
Expozice Geologie Českomoravské vrchoviny byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2001. V úvodní části podává přehled regionálně-geologického členění území a přehledně je charakterizován geologický vývoj oblasti. Vystaveny jsou všechny základní ukázky hornin Českomoravské vrchoviny a to jak ve standardizovaných formátech, tak i v podobě volně přístupných velkých vzorků. Mineralogická část expozice je členěna podle základních genetických skupin, resp. nerostných asociací, které jsou pro oblast typické.
Zdroj: Muzeum Vysočiny Jihlava - Geologie Českomoravské vrchovinyJihlavské katakomby

Jihlavské katakomby

11.8.2010 - Jihlava
Systém podzemních chodeb v Jihlavě zvaný jihlavské katakomby je s rozlohou 50 000 m a délkou asi 25 km po znojemském podzemí druhý nejrozsáhlejší v České republice. Katakomby se nacházejí pod celým městem a pod většinou městských památek. Tato historická a technická pamětihodnost je jedním z posledních dochovaných pozůstatků činnosti středověkých jihlavských horníků, neboť většina starých stříbrných dolů v okolí města zanikla.
Zdroj: Jihlavské podzemí2009

Křemen a jeho rodina - výstava - Hradec Králové

Křemen a jeho rodina - výstava - Hradec Králové

25.7.2009
Žádný jiný nerost na světě nemá v repertoáru tolik převleků rozdílných tvarem i barvou jako křemen. Rozmanitost zejména achátů a jaspisů je snad nekonečná. Jejich krása však bývá skrytá v nevzhledné hroudě a ožívá teprve přispěním lidského umu - kámen je třeba šikovně rozříznout, vybrousit a pečlivě vyleštit. Při pohledu binokulárním mikroskopem v kameni objevíme celé dosud neznámé světy, jejichž makrofotografie výstavu doplňují.
Zdroj: KŘEMEN A JEHO RODINA v Hradci KrálovéKudova Zdroj (PL) - mineralogická expozice

Kudova Zdroj (PL) - mineralogická expozice

28.5.2009
Muzeum minerálů a drahých kamenů se nachází vedle lázeňského parku v blízkosti kolonády s prameništěm léčivých vod. Muzeum bylo založeno ze sbírky pana Wojciech Sokolowski, který se posledních 20 let věnoval sbírání minerálů z celého světa.
Zdroj: Mineral Museum (Muzeum Mineralow)Oslavany - muzeum

Oslavany - muzeum

18.4.2009
Expozice Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska seznamuje návštěvníky především s téměř 250letou historií dobývání černého uhlí v Rosicko-oslavanské pánvi. Výstava je tématicky rozdělena do několika částí: Geologie a mineralogie, Vývoj hornického řemesla, Oslavanská elektrárna, Expozice lampových radiopřijímačů.
Zdroj: Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska2008

Žacléř - důl Jan Šverma

Žacléř - důl Jan Šverma

12.7.2008
Areál dolu Jan Šverma je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu.
Zdroj: Hornický skanzen ŽacléřTurnov - muzeum

Turnov - muzeum

24.2.2008
Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje. První část expozice se věnuje vrásnění a nejstarší sopečné činnosti na území Českého ráje. Seznamuje s minerály Kozákova, mezi kterými jsou různé odrůdy křemene například křišťál, ametyst a záhněda, dekorativní horniny zastupují kozákovské jaspisy. Stejně známé jsou acháty z Kozákova, Doubravice, Železnice a Frýdštejna. K mimořádným exponátům patří pektolit z Koštálova a hvězdový křemen ze Strážníku. Pozoruhodné jsou i stopy obojživelníků zachované v pískovci z mladších prvohor a fosilní ryby.
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově - Mineralogie2007

Lomnice nad Popelkou - muzeum

Lomnice nad Popelkou - muzeum

23.6.2007
V přírodovědné části muzea naleznete zkameněliny fauny a flóry prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a jaspisy, ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě.
Zdroj: Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou