FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

SmrčekSmrček - opál

Smrček - opál

Smrček - opál

Smrček - opál

Lokalizace: 8 km jiho-východně od Bystřice nad Perštejnem. (1)
Varianty opálů: obecný opál.
Zbarvení: mléčně bílé, voskově žluté, béžové, hnědočervené, hnědé a černé. (1)

Informace o lokalitě:
Smrček se nachází 8 km jiho-východně od Bystřice nad Perštejnem. Opály se nacházejí na poli asi 300 m severo-východně od obce, po pravé straně silnice z obce na Býšovec.
Zdejší opály byly známy již na počátku 19. století. Opály na Smrčku jsou zajímavé svou mimořádnou barevnou variabilitou. Připomínají jihočeské z okolí Křemže. Jsou vázány na reziduum serpentinitu.
Na povrchu pole se objevují opály ve velkých kusech nepravidelného, jindy hlízovitého, hlavně však deskovitého tvaru. Mívají tenkou povrchovou bílou kůru. Nejvíce jsou zastoupeny neprůhledné opály mléčně bílé, voskově žluté, béžové, hnědočervené, hnědé a černé. Vzácnější jsou neprůhledné až průsvitné, nazelenalé až světle zelené, průsvitné červenohnědé a průhledné bezbarvé opály.
Mnohé opály mají dendritickou texturu, která se však obvykle vyskytuje pouze v okrajových partiích žilek. Opály bývají prorostlé rohovcem, křemenem, magnezitem a chalcedonem. (1)

Geologie:
.

Mineralogie:
.

Zdroj:
ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 76. (1)Smrček - Fotogalerie


Smrček - Nalezené vzorky

Fotogalerie nálezů

Smrček - vzorky - 6.10.2018Smrček - Literatura

Literatura

ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 76. (1)Smrček - opál


Citace

Citace

(1) ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Kutná Hora: Kuttna. ISBN isbn80-86406-41-5.
(2) Smrček a okolí - Mineralshop.cz. Home - Mineralshop.cz [online]. Copyright © 2000 [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.mineralshop.cz/blog-mineralshop/lokality/1235-smrcek-a-okoli.html.
(3) Zajímavosti a okolí | Obec Býšovec. Obec Býšovec a místní část Smrček [online]. Copyright © 2022 Obec Býšovec [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.bysovec.cz/zajimavosti-a-okoli.
(4) Oficiální stránky obce BORY - bory.cz : Drahé kameny z Borů a nejbližšího okolí na insigniích Vysoké školy polytechnické Jihlava [online]. Copyright © [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.bory.cz/images/stories/proda/geologie/dolnbory-insignie_2.pdf.
(5) Fotografie opálu. Výuková pomůcka - atlas minerálů [online]. Copyright © Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: http://mineraly.sci.muni.cz/tektosilikaty/opal_10.html.