FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Zkameněliny - Stálé muzejní expozice, výstavy, ...Symboly:   Na výstavě neze fotografovat.  Zákaz fotografování    Fotogalerie z expozice muzea / výstavy.  Fotogalerie    Plakát nebo jiný dokument v PDF.  Dokument PDF    Video.  Video   

2023 - Co nás čeká (probíhající a chystané výstavy)

Vlastivědné muzeum v Olomouci - Karbon – pozdrav z prvohor

Karbon – pozdrav z prvohor

23.6.2023-22.10.2023
Vlastivědné muzeum v Olomouci

" Výstava je věnována geologickému útvaru, který je hojně zastoupen v České republice i na Olomoucku. Karbonské horniny totiž budují prakticky celý Nízký Jeseník i Drahanskou vrchovinu. Tvoří i nejvyšší „hanáckou horu“ Velký Kosíř. Ostatně i historické jádro města Olomouce je postaveno na skále z karbonských slepenců a drob.
Výstava vznikla dlouholetou spoluprací geologů Tomáše Lehotského z Vlastivědného muzea v Olomouci a Vladimíry Jaškové z Muzea a galerie v Prostějově. Autoři se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace nejen o rozmanitosti karbonského života. Připravili mnoho instruktivních výstavních panelů, které doplňují četné sbírkové předměty vystavené ve vitrínách. Samotné pojetí panelů je velmi netradiční – namátkou uveďme jen několik jejich názvů: „Karbonské pralesy“ pojednávají o přesličkách, plavuních a kapradinách dosahujících obrovského vzrůstu, panely „Svět v karbonu“ a “Karbon ve světě” představují tehdejší mladoprvohorní rozmístění kontinentů a dnešní rozšíření karbonských hornin na Zemi. O zkamenělinách, které můžeme najít při toulkách Nízkým Jeseníkem a Drahanskou vrchovinou, informuje panel “Život zakletý v břidlici” a nesmíme zapomenout ani na využití karbonských hornin od drob určených k výrobě drceného kameniva, přes pokrývačské břidlice až k černému uhlí – tedy „Karbon, kde bychom ho nečekali“. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum v Olomouci - Karbon – pozdrav z prvohor

Citace: (1) Karbon – pozdrav z prvohor - Vlastivědné muzeum v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci [online]. [cit. 23.02.2023]. Dostupné z: https://www.vmo.cz/vystavy/227/diky-nove-vystave-se-muzete-vratit-360-milionu-let-zpatky-v-case

Plakát PDF  


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Druhohory na Českolipsku a v Podještědí

Druhohory na Českolipsku a v Podještědí

1.3.2023-16.4.2023
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

" Naším záměrem je představit vám zkameněliny, které se podařilo najít od roku 2012 do současnosti v rámci paleontologických průzkumů muzea. Tyto průzkumy se soustředily na svrchnokřídové sedimenty, které se nachází kolem nás a jejichž staří lze na základě našich objevů odhadovat na cca 90 mil. let. Proto většina nálezů patří k velice vzácným a můžete se tak těšit na představení živočichů z dávného mořského dna a rostlin, které dnes rostou již jen v subtropických oblastech.
Díky práci odborných pracovníků muzea se regionální paleontologická sbírka rozrostla o několik stovek fosilních nálezů a bylo zdokumentováno okolo 30 nových lokalit. Od tajuplných schránek amonitů, loděnek až po drobné bezobratlé, napříč zoologickým systémem. To vám ukážeme naživo, originální fosilie, tak jak byly nalezeny v přírodě. Spolu s tím vám přiblížíme jak to v druhohorách vlastně vypadalo. Díky zkamenělinám se můžeme o tomto zaniklém světu dozvědět mnohé. " (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Druhohory na Českolipsku a v Podještědí

Citace: (1) Druhohory na Českolipsku a v Podještědí - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě [online]. Copyright © 2020 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena. [cit. 25.02.2023]. Dostupné z: https://www.muzeumcl.cz/akce/druhohory-na-ceskolipsku-a-v-podjestedi-2

Plakát PDF  


Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských - Zkamenělá moře Valašska

Zkamenělá moře Valašska

10.12.2022-19.3.2023
Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských

"Muzeum regionu Valašsko pro Vás na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí připravilo další zajímavou ukázku ze svého bohatého archivu. V prosklených nikách komorního výstavního prostoru V poschodí si můžete od soboty 10. prosince prohlédnout miliony let staré zkameněliny nalezené na území Valašska. Výstava potrvá do neděle 19. března 2023." (1)
Zdroj: Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských

Citace: (1) Zkamenělá moře Valašska | Muzeum regionu Valašsko. Muzeum regionu Valašsko [online]. Copyright © Muzeum regionu Valašsko 2023 [cit. 11.02.2023]. Dostupné z: http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/zkamenela-more-valasska-1

Plakát PDF     2022

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Zkameněliny z druhohorního moře - Virtuální výstava

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Zkameněliny z druhohorního moře

Virtuální výstava
Zkameněliny z druhohorního moře
"Tato výstava představuje výsledky z paleontologického průzkumu v roce 2020 na Českodubsku, Hodkovicku a z části i Turnovsku.
Popisuje několik vybraných lokalit, kde bylo objeveno početné paleospolečenstvo druhohorních živočichů. Pojďte se s námi vydat na cestu geologickou minulostí krajiny Podještědí a Turnovska, vrátit se s námi do dob, kdy se v širokém okolí rozlévalo moře." (1)
Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Zkameněliny z druhohorního moře

Citace: (1) Zkameněliny z druhohorního moře - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě [online]. Copyright © 2020 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena. [cit. 06.02.2022]. Dostupné z: https://www.muzeumcl.cz/akce/zkameneliny-z-druhohorniho-more-2

Plakát PDF  


Regionální muzeum Žatec - Stará papírna - Dávné věky na Žatecku

Regionální muzeum Žatec - Stará papírna - Dávné věky na Žatecku

16.9.2021 až 31.3.2022
"Autorská výstava Jiřího Svobody a Jiřího Svejkovského zavede návštěvníky do pravěku, kde uvidíte paleontologické rekonstrukce obrazů J. Svobody, pravěké fosílie a zkamenělá dřeva ze sbírek J. Svejkovského, Z. Dvořáka, T. Novotného a dalších sběratelů či institucí". (1)
Zdroj: Regionální muzeum K.A.Polánka - Stará papírna

Citace: (1) Regionální muzeum K. A. Polánka pracoviště Stará papírna. Dávné věky na Žatecku... [online]. Dostupné z: https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-davne-veky-na-zatecku....html

Plakát PDF  2021

Zámek Kačina - fosílie

Zámek Kačina - fosílie

27.12.2021
"Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Česku. Nachází se v katastru obce Svatý Mikuláš, při silnici do Nových Dvorů, zhruba 6,5 km severovýchodně od okresní Kutné Hory. Je chráněn jako národní kulturní památka". (1)
V zadním traktu knihovny se nachází nevelká expozicefosílií, bohužel bez jakého koli popisi. Tak alespoň něco málo foto.
Zdroj: Wikipedie - Kačina

Citace: (1) Kačina – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dina

Fotogalerie fosílií ze zámku Kačina -  2021  


Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

11.6.2021 - 31.10.2021
"Přijďte se podívat během léta a podzimu na novou výstavu, která vás zavede do pravěkých období, na mořské dno druhohor, či nabídne letmý dotyk krajiny prvohorní.
Vášnivý sběratel z Dolního Podluží, Aleš Novák, představí některé své nálezy na výstavě s názvem Zkamenělý život." (1)
Zdroj: Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

Citace: (1) Zkamenělý život | Muzeum Rumburk. Oblastní muzeum v Děčíně | Muzeum Rumburk [online]. Copyright © 2018 Oblastní muzeum v Děčíně. Všechna práva vyhrazena. [cit. 23.07.2021]. Dostupné z: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/zkamenely-zivot

Plakát PDF  2019

Muzeum Českého ráje v Turnově - ZKAMENĚLÉ STOPY aneb Po stopách dávných živočichů

Muzeum Českého ráje v Turnově - ZKAMENĚLÉ STOPY aneb Po stopách dávných živočichů

4.4. - 30.6.2019
"Výstava návštěvníka seznámí s málo známým oborem nazývaným paleoichnologie, který se zabývá studiem projevů života již vyhynulých organismů.
Výstava, která je výsledkem spolupráce Muzea a galerie v Prostějově, Vlastivědného muzea v Olomouci a Katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je doplněna o cenný paleoichnologický, ale i paleontologický materiál, který pochází z geologických sbírek několika vědeckých institucí, ale i ze sbírek soukromých sběratelů, včetně jediné nalezené stopy dinosaura na našem území! Navíc návštěvníci výstavy podniknou i cestu do pravěku a podívají se na místa, kde takové stopy vznikaly nejčastěji. Takto ucelená a komplexní výstava o fosilních stopách doposud v České republice neproběhla."
(Kurátor výstavy: Mgr. Jan Bubal, geolog a mineralog, tel.: 778 779 917)
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově

Fotogalerie z výstavy Plakát PDF


ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM - Obecní dům Praha

ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM - Obecní dům Praha

7.3. - 30.6.2019
"Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.
Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí."
Zdroj: Obecní dům Praha : ZDENĚK BURIAN - ŠIRÝM SVĚTEM

2018

Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

25.8.2018
Paleontologickou expozici tvoří nálezy Ph.Mg. Františka Hlaváče, choceňského lékárníka a spoluzakladatele muzea. Vznikajícímu muzeu poskytl Hlaváč všechny dublety své rozsáhlé sbírky (zkameněliny mlžů – Inoceramus, břichonožců a hlavonožců – Amonitů), vzniklé ve spolupráci s prof. Antonínem Fričem. Nejvzácnější byly zkamenělé zbytky pravěkého ptakoještěra (pravá klíční kost a levá kost loketní), objevené v opukovém lomu východně od Chocně. Pan lékárník Hlaváč poslal tento nález svému příteli zoologovi a paleontologovi Fričovi do Prahy, který nález popsal a uveřejnil ve světové literatuře jako Cretornis Hlavači. Později se zjistilo, že jde o přechodný tvar mezi ptákem a ještěrem a byl přezván na Ornitochirus Hlavači. Originál nálezu je uložen v Národním muzeu v Praze, duplikát je uložen v depozitáři Orlického muzea v Chocni.
Zdroj: Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Fotogalerie z expozice muzea


Vlastivědné můzeum Železnice - Fosílie a minerály - 16.6.2018

Vlastivědné můzeum Železnice - Fosílie a minerály - 16.6.2018

16.6.2018 (Otevírací doba: květen-září út-ne 9:00-11:30 - 13:00-16:30)
V této zajímavé expozici, která je bohatě dokumentovaná nálezy, se dozvíte a uvidíte, co plavalo v moři v Železnici před 89 miliony let v období zvaném KŘÍDA. Zastoupeno je i období mnohem starší, KARBON, tj. doba před 300 miliony let.
Zdroj: Místní vlastivědné muzeum v Železnici - Paleontologie2017

Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Fosílie - 23.9.2017 - 3.12.2017

Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Fosílie

23.9.2017 - 3.12.2017 (Otevírací doba: út-ne 9:00-12:00 - 12:30-16:00)
Nejvzáčnější poklady z přírodovědeckých sbírek a nejzajímavější terénní sběry pořízené současnými pracovníky. Zkamenělé otisky rostlin a živočichů, zbytky mořské kostnaté ryby Xiphactinus, vzorky minerálů a hornin.
Zdroj: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad KněžnouFOSILIE MICHALA POTŮČKA 27.1.2017 - 23.4.2017

Muzeum východních Čech - Hradec Králové - FOSILIE MICHALA POTŮČKA

27.1.2017 - 24.4.2017 (Otevírací doba: út-ne 9:00-17:00)
V červenci a srpnu 2016 byl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové realizován projekt zaměřený na sběr fosilií, který prováděl sběratel Michal Potůček s asistentem Filipem Hlubučkem. Navštíveno bylo více než 20 geologických lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v oblasti druhohorní české křídové pánve. Výsledkem osmi terénních výprav je kolekce několika desítek kusů vzorků fosilií, především mlžů. Z výběru nejlépe zachovaných a nejhezčích kusů, kreseb a fotografií bude uspořádána výstava. Projekt byl finančně podpořen a. s. Elektrárny Opatovice.
Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové - program 2017 str. 5.2015

Muzeum trilobitů - Skryje

Muzeum trilobitů - Skryje

12.8.2015 - Skryje
Po Barrandově smrti se výzkumem prvohorní fauny v okolí Skryj zabývala řada profesionálů i amatérů. Za připomenutí stojí zejména Milan Šnajdr a Antonín Šindler. V hotelu A.Šindelra vznikla první veřejná expozice skryjské prvohorní fauny. Tato poměrně rozsáhlá sbírka byla později umístěna ve škole a následně po vědeckém zhodnocení J.Němcem byla vytvořena expozice v budově bývalé Kampeličky ve Skryjích. Od roku 1986 se stala součástí Okresního muzea v Rakovníku. V roce 1997 byla expozice přenesena a zpřístupněna v budově bývalé školy. Pamáník J.Barranda je v součastnosti jednou z poboček Muzea T.G.M. Rakovník jež je od roku 2002 nástupcem Okresního muzea.
Zdroj: Muzeum T.G.M. Rakovník2014

Výstava - Zkameněliny severní moravy

Výstava - Zkameněliny severní moravy

21.6.2014 - Šumperk
Výstava s geologickou tematikou představuje zkameněliny severní Moravy pomocí geologických předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních a středních škol.
Zdroj: Šumperk - Živá brána Jeseníků2011

Národní muzeum - Praha

Národní muzeum - Praha

5.7.2011
Ještě než nám uzavřeli budovu NM z důvodu rekonstrukce, snažil jsem se nafotografovat paleontologickou expozici. Již se těším na srovnání s novou expozicí po rekonstrukci.2010

Paleontologická výstava - Hradec Králové

Paleontologická výstava - Hradec Králové

20.2.2010 - Hradec Králové
Na výstavě jsou poprvé prezentovány veřejnosti nejlepší ukázky z velkého souboru fosilií, včetně zcela nově objevených druhů paprskoploutvých ryb, obojživelníků a trnoploutvých rybovitých obratlovců. Výstava je doplněna několika obrazovými rekonstrukcemi vyhynulých zvířat v podání našeho významného malíře Jana Sováka, žijícího nyní v Kanadě, který se specializuje právě na zobrazení fosilních živočichů a prostředí, ve kterém žili. Důležitou součástí výstavy jsou ukázky výsledků preparačních metod paleontologického materiálu používaných v našem muzeu.