FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Bohuškovice - opál


Bohuškovice - opál

Bohuškovice - opál

Bohuškovice - opál

Bohuškovice - opál

Lokalizace: 2 km severně od Křemže.
Varianty opálů: chrysopál, mechový opál, chryzopras, hyalit.
Zbarvení: nejčastěji bílá barva, ale objevují se i opály hnědé, červené, žlutavé a vzácně i zcela černé.

Informace o lokalitě:
Bohuškovice jsou jedna z nejznámějších lokalit opálů v okolí Křemže. Geneticky je spjata s tělesy serpentinizovaných peridotitů uložených granulitovém masivu Blanského lesa. Ultrabazika obsahují opálvzniklý několika způsoby, vždy však odvozený z některé fáze přeměny olivínu, pyroxenů a dalších horninotvorných minerálů. Naprosto převládajícím typem přeměny je serpentinizace (přeměna olivínu na serpentin). Pozdější fází byla silicifikace (prokřemenění), tj. hydrotermální přeměna části serpentinitu nasiliciofit (prokřemenělý hadec). Nejmladším projevem hydrotermální přeměny serpentinitu je karbonatizace spojená se vznikem magnezitu a opálu.
Na lokalitě se vyskytuje řada typů opálů, které mají nejčastěji bílou barvu, ale objevují se i opály hnědé, červené, žlutavé a vzácně i zcela černé. Charakteristické jsou opály dendritické, které v bílé opálové hmotě obsahujíčetné jemné keříčkovité kresby prostorových dendritů, vzniklých srážením manganových hydrátů v hmotě kyseliny křemičité, uvolňující se z rozloženého hadce.
Zdejší opály vznikly při tropickém zvětrávání serpentinitu v paleogénu.
Opály lze nalézt na poli u lesa cca 300 m západně od Bohuškovic. Další výskyt je v korytě malého potoka protékajícího lesem ve směru od Bohuškovic do Stupné.

Geologie:
.

Mineralogie:
.

Zdroj:
ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru.Bohuškovice - Fotogalerie

Fotogalerie z návštěv

Bohuškovice - potok v lese - 13.8.2009Bohuškovice - Nalezené vzorky

Fotogalerie nálezů

Připravuji ...Bohuškovice - Literatura

Literatura

ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 54.Bohuškovice


Citace

Citace

(1) Bohouškovice – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohou%C5%A1kovice.
(2) Křemžská kotlina. HOME - Ráj minerálů [online]. Copyright © rajmineralu.netstranky.cz [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://rajmineralu.netstranky.cz/lokality-ceske-republiky/kraj-jihocesky/kremzska-kotlina.html.
(3) Bohouškovice | Minerály Křemežska. Renáta Křížová – terapie – poradenství – osobní rozvoj [online]. Dostupné z: http://www.renatakrizova.eu/mineralykremezska/fotogalerie/bohouskovice/.
(4) GC21DWJ Bohouskovicke opaly (Traditional Cache) in Jihočeský kraj, Czechia created by Jeskynari. Document Moved [online]. Copyright © 2000 [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://www.geocaching.com/geocache/GC21DWJ_bohouskovicke-opaly?guid=696ecde8-14fc-4edb-81e5-3b3d50a46844.