FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Stálé muzejní expozice, výstavy, ...Symboly:   Na výstavě neze fotografovat.  Zákaz fotografování    Fotogalerie z expozice muzea / výstavy.  Fotogalerie    Plakát nebo jiný dokument v PDF.  Dokument PDF    Video.  Video   

2021 - Co nás čeká (probíhající a chystané výstavy)

Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

11.6.2021 - 31.10.2021
"Přijďte se podívat během léta a podzimu na novou výstavu, která vás zavede do pravěkých období, na mořské dno druhohor, či nabídne letmý dotyk krajiny prvohorní.
Vášnivý sběratel z Dolního Podluží, Aleš Novák, představí některé své nálezy na výstavě s názvem Zkamenělý život." (1)
Zdroj: Muzeum Rumburk - Zkamenělý život

Citace: (1) Zkamenělý život | Muzeum Rumburk. Oblastní muzeum v Děčíně | Muzeum Rumburk [online]. Copyright © 2018 Oblastní muzeum v Děčíně. Všechna práva vyhrazena. [cit. 23.07.2021]. Dostupné z: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/zkamenely-zivot

Plakát PDF  2019

Muzeum Českého ráje v Turnově - ZKAMENĚLÉ STOPY aneb Po stopách dávných živočichů

Muzeum Českého ráje v Turnově - ZKAMENĚLÉ STOPY aneb Po stopách dávných živočichů

4.4. - 30.6.2019
"Výstava návštěvníka seznámí s málo známým oborem nazývaným paleoichnologie, který se zabývá studiem projevů života již vyhynulých organismů.
Výstava, která je výsledkem spolupráce Muzea a galerie v Prostějově, Vlastivědného muzea v Olomouci a Katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je doplněna o cenný paleoichnologický, ale i paleontologický materiál, který pochází z geologických sbírek několika vědeckých institucí, ale i ze sbírek soukromých sběratelů, včetně jediné nalezené stopy dinosaura na našem území! Navíc návštěvníci výstavy podniknou i cestu do pravěku a podívají se na místa, kde takové stopy vznikaly nejčastěji. Takto ucelená a komplexní výstava o fosilních stopách doposud v České republice neproběhla."
(Kurátor výstavy: Mgr. Jan Bubal, geolog a mineralog, tel.: 778 779 917)
Zdroj: Muzeum Českého ráje v Turnově

Fotogalerie z výstavy Plakát PDF


ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM - Obecní dům Praha

ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM - Obecní dům Praha

7.3. - 30.6.2019
"Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.
Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí."
Zdroj: Obecní dům Praha : ZDENĚK BURIAN - ŠIRÝM SVĚTEM

2018

Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

25.8.2018
Paleontologickou expozici tvoří nálezy Ph.Mg. Františka Hlaváče, choceňského lékárníka a spoluzakladatele muzea. Vznikajícímu muzeu poskytl Hlaváč všechny dublety své rozsáhlé sbírky (zkameněliny mlžů – Inoceramus, břichonožců a hlavonožců – Amonitů), vzniklé ve spolupráci s prof. Antonínem Fričem. Nejvzácnější byly zkamenělé zbytky pravěkého ptakoještěra (pravá klíční kost a levá kost loketní), objevené v opukovém lomu východně od Chocně. Pan lékárník Hlaváč poslal tento nález svému příteli zoologovi a paleontologovi Fričovi do Prahy, který nález popsal a uveřejnil ve světové literatuře jako Cretornis Hlavači. Později se zjistilo, že jde o přechodný tvar mezi ptákem a ještěrem a byl přezván na Ornitochirus Hlavači. Originál nálezu je uložen v Národním muzeu v Praze, duplikát je uložen v depozitáři Orlického muzea v Chocni.
Zdroj: Orlické muzeum v Chocni - Paleontologická expozice

Fotogalerie z expozice muzea


Vlastivědné můzeum Železnice - Fosílie a minerály - 16.6.2018

Vlastivědné můzeum Železnice - Fosílie a minerály - 16.6.2018

16.6.2018 (Otevírací doba: květen-září út-ne 9:00-11:30 - 13:00-16:30)
V této zajímavé expozici, která je bohatě dokumentovaná nálezy, se dozvíte a uvidíte, co plavalo v moři v Železnici před 89 miliony let v období zvaném KŘÍDA. Zastoupeno je i období mnohem starší, KARBON, tj. doba před 300 miliony let.
Zdroj: Místní vlastivědné muzeum v Železnici - Paleontologie2017

Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Fosílie - 23.9.2017 - 3.12.2017

Příroda a krajina Orlických hor a Podorlicka - Fosílie

23.9.2017 - 3.12.2017 (Otevírací doba: út-ne 9:00-12:00 - 12:30-16:00)
Nejvzáčnější poklady z přírodovědeckých sbírek a nejzajímavější terénní sběry pořízené současnými pracovníky. Zkamenělé otisky rostlin a živočichů, zbytky mořské kostnaté ryby Xiphactinus, vzorky minerálů a hornin.
Zdroj: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad KněžnouFOSILIE MICHALA POTŮČKA 27.1.2017 - 23.4.2017

Muzeum východních Čech - Hradec Králové - FOSILIE MICHALA POTŮČKA

27.1.2017 - 24.4.2017 (Otevírací doba: út-ne 9:00-17:00)
V červenci a srpnu 2016 byl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové realizován projekt zaměřený na sběr fosilií, který prováděl sběratel Michal Potůček s asistentem Filipem Hlubučkem. Navštíveno bylo více než 20 geologických lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v oblasti druhohorní české křídové pánve. Výsledkem osmi terénních výprav je kolekce několika desítek kusů vzorků fosilií, především mlžů. Z výběru nejlépe zachovaných a nejhezčích kusů, kreseb a fotografií bude uspořádána výstava. Projekt byl finančně podpořen a. s. Elektrárny Opatovice.
Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové - program 2017 str. 5.2015

Muzeum trilobitů - Skryje

Muzeum trilobitů - Skryje

12.8.2015 - Skryje
Po Barrandově smrti se výzkumem prvohorní fauny v okolí Skryj zabývala řada profesionálů i amatérů. Za připomenutí stojí zejména Milan Šnajdr a Antonín Šindler. V hotelu A.Šindelra vznikla první veřejná expozice skryjské prvohorní fauny. Tato poměrně rozsáhlá sbírka byla později umístěna ve škole a následně po vědeckém zhodnocení J.Němcem byla vytvořena expozice v budově bývalé Kampeličky ve Skryjích. Od roku 1986 se stala součástí Okresního muzea v Rakovníku. V roce 1997 byla expozice přenesena a zpřístupněna v budově bývalé školy. Pamáník J.Barranda je v součastnosti jednou z poboček Muzea T.G.M. Rakovník jež je od roku 2002 nástupcem Okresního muzea.
Zdroj: Muzeum T.G.M. Rakovník2014

Výstava - Zkameněliny severní moravy

Výstava - Zkameněliny severní moravy

21.6.2014 - Šumperk
Výstava s geologickou tematikou představuje zkameněliny severní Moravy pomocí geologických předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních a středních škol.
Zdroj: Šumperk - Živá brána Jeseníků2011

Národní muzeum - Praha

Národní muzeum - Praha

5.7.2011
Ještě než nám uzavřeli budovu NM z důvodu rekonstrukce, snažil jsem se nafotografovat paleontologickou expozici. Již se těším na srovnání s novou expozicí po rekonstrukci.2010

Paleontologická výstava - Hradec Králové

Paleontologická výstava - Hradec Králové

20.2.2010 - Hradec Králové
Na výstavě jsou poprvé prezentovány veřejnosti nejlepší ukázky z velkého souboru fosilií, včetně zcela nově objevených druhů paprskoploutvých ryb, obojživelníků a trnoploutvých rybovitých obratlovců. Výstava je doplněna několika obrazovými rekonstrukcemi vyhynulých zvířat v podání našeho významného malíře Jana Sováka, žijícího nyní v Kanadě, který se specializuje právě na zobrazení fosilních živočichů a prostředí, ve kterém žili. Důležitou součástí výstavy jsou ukázky výsledků preparačních metod paleontologického materiálu používaných v našem muzeu.