FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Military muzea a výstavy


2023

Válečné muzeum Česká Ves

Válečné muzeum Česká Ves

Navštíveno: 25.7.2023   
" Válečné muzeum se věnuje padlým Českovesanům z první světové války, válečným zajatcům z druhé světové války, ale i osudům vojáků z novodobých misí. Najdete zde také expozice věnované předválečnému československému opevnění, mobilizaci čs. armády v roce 1938 a leteckým událostem na Jesenicku.
Muzeum našlo zázemí v bývalé hasičské zbrojnici, jejíž základy byly položeny na přelomu let 1891/1892. Do ledna 2015 budova nepřetržitě sloužila hasičům. V roce 2021 jesenická firma Stavby Vape, s.r.o. provedla rozsáhlou rekonstrukci za 7,5 milionu korun. ." (1)

Zdroj:  Válečné muzeum Česká Ves  (1)

Citace:  (1) VÁLEČNÉ MUZEUM ČESKÁ VES: Mapování válečné historie se silným důrazem na Jesenicko. VÁLEČNÉ MUZEUM ČESKÁ VES [online]. [cit. 2023-08-06]. Dostupné z: https://muzeum.cves.cz/

Fotogalerie z muzea  


Hrad Špilberk - Poklady špilberské zbrojnice

Hrad Špilberk - Poklady špilberské zbrojnice

17.3.2022-31.12.2023   
" Výstava se dělí do tří částí z hlediska prostor a témat. Vchod do výstavy bude přímo z malého nádvoří. Gotický sál nabízí předměty ze středověku, renesance, třicetileté války s výzbrojí mušketýra nebo také starověké zbraně z archeologických nálezů. Další část této výstavy se zaměřuje na historii, současnost, a především výzbroj Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru založeného v roce 1798. Zde se nachází dochované osobní zbraně a artefakty členů sboru, voskové figuríny v historických uniformách sboru a spolkové terče. Závěrečná část výstavy představuje ty nejzajímavější, nejhezčí a nejoriginálnější zbraně ze sbírky muzea a výstava neopomíná ani jedinečné práce brněnských puškařů ." (1)

Zdroj:  Hrad Špilberk - Poklady špilberské zbrojnice  (1)

Citace:  (1) Poklady špilberské zbrojnice - Hrad Špilberk - Muzeum města Brna. Hrad Špilberk - Muzeum města Brna [online]. Copyright © 2020 [cit. 12.02.2023]. Dostupné z: https://www.spilberk.cz/kalendar/poklady-spilberske-zbrojnice/

Plakát PDF  


Muzeum Kroměřížska - Terče kroměřížských ostrostřelců

Muzeum Kroměřížska - Terče kroměřížských ostrostřelců

16.12.2022–5.3.2023   
" Návštěvníci mohou na výstavě zhlédnout přes třicet dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců ze sbírky Muzea Kroměřížska. Terče byly v souvislosti s touto výstavou poprvé odborně zpracovány jako celek, byl vydán katalog zahrnující všech 68 terčů, nejen vystavených.
Motivy na terčích nás přenesou až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný 1932. Vyznačují se precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i dobové kroměřížské reálie nebo veduty města. K jejich autorům se mj. řadí výtvarníci z Kroměříže nebo blízkého okolí, jako byl Emil Máčel, František Zedník, Karel Vladimír Beck nebo Karel Minář. Mezi jmény střelců uvedenými na terčích najdeme řadu osobností, které se významně podílely na společenském, hospodářském nebo politickém životě města." (1)

Zdroj:  Muzeum Kroměřížska - Terče kroměřížských ostrostřelců  (1)

Citace:  (1) Terče kroměřížských ostrostřelců | Muzeum Kroměřížska. Muzeum Kroměřížska [online]. Copyright © 2023, Vytvořilo studio [cit. 12.02.2023]. Dostupné z: https://www.muzeum-km.cz/vystavy/49-terce-kromerizskych-ostrostrelcu

Plakát PDF  


2022

Kolín - Zapomenutá vůně střelného prachu - 18.11.2021–29.5.2022

Regionální muzeum v Kolíně - Zapomenutá vůně střelného prachu

18.11.2021–29.5.2022   Veigertovský dům (Karlovo nám. 8, Kolín)
"Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění.
Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje." (1)

Zdroj:  Regionální muzeum v Kolíně - Výstavy  (1)

Citace:  (1) výstavy - Muzeum Kolín. Regionální muzeum v Kolíně - Muzeum Kolín [online]. Dostupné z: http://www.muzeumkolin.cz/pro-navstevniky/vystavy/

Plakát PDF  


2021

MGOH RK - Ruce vzhůru!

Muzeum a galerie Orlických hor - Ruce vzhůru!

3.5.2021 - 31.10.2021   
"Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v našem regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv." (1)

Zdroj:  Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou  (1)

Citace:  (1) Událost | moh.cz. Muzeum a galerie Orlických hor | Rychnov nad Kněžnou [online]. Copyright © 2018 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou [cit. 05.07.2021]. Dostupné z: https://www.moh.cz/udalost/detail/ruce-vzhuru-stopa-stan-se-detektivem-a-vyres-zlocin-zbrane-vychodoceskych-puskaru-cetnicka-stanice-za-prvni-republiky

Plakát PDF  


Státní zámek Opočno - Dvorské kordy z opočenských depozitářů

Státní zámek Opočno - Dvorské kordy z opočenských depozitářů

1.6.2021 - 31.10.2021   (Otevírací doba: 9.00–)
"Krátkodobá výstava běžně nezpřístupněných sbírkových předmětů zámecké sbírky."
"Výstava na dvou desítkách exponátů stručně ilustruje přerod šlechtické soubojové zbraně - rapíru v přepychový doplněk oděvu - dvorský kord.
Exponáty bude možné zhlédnout v provozní době zámku pouze v rámci prohlídek zbrojnic (případně prohlídek zbrojnic s rozšířeným výkladem nebo speciální prohlídky "Dopoledne v opočenské zbrojnici")." (1)

Zdroj:  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)

Citace:  (1) Dvorské kordy z opočenských depozitářů (výstava) - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/70051-dvorske-kordy-z-opocenskych-depozitaru-vystava

Použité materiály:  Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  

Státní zámek Opočno - Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentovaná prohlídka

Státní zámek Opočno - Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentovaná prohlídka

18.7.2021, 7.8.2021, 28.9.2021, 28.10.2021   
(Časy zahájení prohlídek v: 10:00 a 15:00 - nutná rezervace)
"Za nezpřístupněnými exponáty jedné z nejvýznamnějších sbírek v ČR."
"Opočenský zámecký depozitář zbraní vznikl během reinstalací expozic, které probíhaly zejména v 60. a 70. letech minulého století. Jejich cílem bylo vytvoření přehledných, odborně uspořádaných de facto muzejních instalací, které odpovídaly tehdejšímu náhledu na prezentaci mobiliárních fondů historických objektů.
Složení exponátů opočenského depozitáře zbraní je velmi pestré. Zahrnuje prakticky veškeré okruhy sbírkových předmětů známé z oficiální expozice a o další je rozšiřuje (levoruční dýky, archeologické předměty včetně středověkých mečů, historické dveřní zámky a kování, pouzdra na pušky aj.)
Za zvláště hodnotné sbírkové kolekce opočenského "depa zraní" lze považovat kordy - zejména luxusní tzv. kordy dvorské, lovecké tesáky, dýky, funkční modely děl ze 17. a 18. století, vzácně dochované patrontašky k loveckým křesadlovým zadovkám, dělostřelecké stilety nebo mušketýrské bandalíry ze 17. století." (1)

Zdroj:  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)

Citace:  (1) Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentované prohlídky - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/71863-mimoradne-prohlidky-opocenskeho-zameckeho-depozitare-zbrani

Použité materiály:  Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  2020

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - KOUZLO SBĚRATELSTVÍ (unikáty ze soukromých sbírek)

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - KOUZLO SBĚRATELSTVÍ (unikáty ze soukromých sbírek)

12.5.2020 - 17.1.2021   
"Výstava představí odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty." (1)

Zdroj:  JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  (1)

Citace:  (1) KOUZLO SBĚRATELSTVÍ: unikáty ze soukromých sbírek (zbraně, zbroj a jiné skvosty) - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích [online]. Dostupné z: https://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/kouzlo-sberatelstvi-unikaty-ze-soukromych-sbirek-zbrane-zbroj-a-jine-skvosty.html

Plakát PDF  

Muzeum Hořovicka - Zbraně vojáků třicetileté války

Muzeum Hořovicka - Zbraně vojáků třicetileté války

16.5. - 1.11.2020   
"Tematická výstava Zbraně vojáků třicetileté války k výročí českého stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620).
Předměty zapůjčili členové šermířské a divadelní skupiny Harcíři z Rokycan. Prohlédnout si můžete repliky chladných zbraní, palné zbraně jsou zastoupeny mušketami i polním kanónem. Odění a výstroj vojáků dokládají figuríny. Dozvíte se například, k čemu byly zapotřebí dřevění apoštolové.
Muzeum Hořovicka sídlí v areálu Starého zámku, Vrbnovská 27, Hořovice,
otevřeno květen a říjen o víkendech a svátcích, červen – září denně kromě pondělí od 9 – 12 a 12:30 – 17 hodin." (1)

Zdroj:  Muzeum Českého krasu v Berouně  (1)

Citace:  (1) Výstava: Zbraně vojáků třicetileté války. Muzeum Českého krasu v Berouně | příspěvková organizace [online]. Dostupné z: http://muzeum-beroun.cz/05/2020/vystava-horovice-zbrane-tricetilete-valky/

Plakát PDF  

Státní zámek Opočno - Dopoledne v opočenské zámecké zbrojnici

Státní zámek Opočno - Dopoledne v opočenské zámecké zbrojnici

2020   (Prohlídka: od 8:00 do 10:30)
"Správcem depozitáře komentovaná prohlídka "Dopoledne v opočenské zbrojnici". Délka prohlídky cca 2,5 hod. (vždy od 8.00 do 10.30 hod.)." (1)

Zdroj:  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)

Citace:  (1) SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/1883-specialni-prohlidka

Použité materiály:  Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  

Slezské zemské muzeum Opava - Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí

Slezské zemské muzeum Opava - Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí

12.5.2020 - 30.8.2020   
17.3.2020 - 31.7.2020   
"Výstava představí jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu s rozmanitou plejádou střelných zbraní a munice budou na výstavě prezentovány také další artefakty související s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a půvabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často neznámou, loveckou a střeleckou výbavou.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. března 2020 v 17 hodin v Historické výstavní budově, Komenského 10, Opava." (1)

Zdroj:  Slezské zemské muzeum Opava  (1)

Citace:  (1) Historická výstavní budova, Opava | Slezské zemské muzeum. Slezské zemské muzeum [online]. Copyright © Slezské zemské muzeum 2010 [cit. 07.06.2020]. Dostupné z: http://www.szm.cz/udalost/781/zacilit-a-pal-strelne-zbrane-a-strelba-v-promenach-staleti.html

Plakát PDF  

VMG v České Lípě - Palné zbraně ze sbírek VMG

VMG v České Lípě - Palné zbraně ze sbírek VMG

1.7.2020 - 15.11.2020   
1.4.2020 - 15.11.2020   
"Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA“. Cílem výstavy je představení zbraní s vazbou na dobu jejich běžného užívání, oprav, předělávání jak odbornými dílnami, tak majiteli k různým účelům. Vystaveny budou zbraně ze 17. století s perkusním systémem, z 19. století, stejně jako zbraně složené z komponentů několika jiných zbraní, pytlačky nebo podomácku vyrobené kousky." (1)

Zdroj:  Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  (1)

Citace:  (1) Vlastivědné muzeum v České Lípě. Vlastivědné muzeum v České Lípě [online]. Copyright © Dynamic Drive DHTML code library [cit. 07.06.2020]. Dostupné z: https://www.muzeumcl.cz/palne_zbrane.html

Plakát PDF  

Státní zámek Opočno - Lovecké tesáky z opočenských depozitářů

Státní zámek Opočno - Lovecké tesáky z opočenských depozitářů

25.5.2020 - 31.10.2020   (Otevírací doba: 9.00–14.45)
1.4.2020 - 31.10.2020
"Malý bonus pro milovníky historických zbraní - krátkodobá výstava dosud nevystavovaných sbírkových předmětů.
Výstava představí dvě desítky loveckých tesáků a loveckých šavlí vyrobených v Evropě převážně v 18. a 19. století." (1)

Zdroj:  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)

Citace:  (1) Lovecké tesáky z opočenských depozitářů (výstava) - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/49732-lovecke-tesaky-z-opocenskych-depozitaru-vystava

Použité materiály:  Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  

Státní zámek Opočno - Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentovaná prohlídka

Státní zámek Opočno - Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentovaná prohlídka

1.5.2020, 8.5.2020, 28.9.2020, 28.10.2020   
(Časy zahájení prohlídek v: 10:00, 12:30 a 15:00 - nutná rezervace)
"Za nezpřístupněnými exponáty jedné z nejvýznamnějších sbírek v ČR."
"Opočenský zámecký depozitář zbraní vznikl během reinstalací expozic, které probíhaly zejména v 60. a 70. letech minulého století. Jejich cílem bylo vytvoření přehledných, odborně uspořádaných de facto muzejních instalací, které odpovídaly tehdejšímu náhledu na prezentaci mobiliárních fondů historických objektů.
Složení exponátů opočenského depozitáře zbraní je velmi pestré. Zahrnuje prakticky veškeré okruhy sbírkových předmětů známé z oficiální expozice a o další je rozšiřuje (levoruční dýky, archeologické předměty včetně středověkých mečů, historické dveřní zámky a kování, pouzdra na pušky aj.)
Za zvláště hodnotné sbírkové kolekce opočenského "depa zraní" lze považovat kordy - zejména luxusní tzv. kordy dvorské, lovecké tesáky, dýky, funkční modely děl ze 17. a 18. století, vzácně dochované patrontašky k loveckým křesadlovým zadovkám, dělostřelecké stilety nebo mušketýrské bandalíry ze 17. století." (1)

Zdroj:  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)

Citace:  (1) Opočenský zámecký depozitář zbraní - komentované prohlídky - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/49387-opocensky-zamecky-depozitar-zbrani-komentovane-prohlidky

Použité materiály:  Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  2019

Státní zámek Opočno - Pistole z opočenských depozitářů

Státní zámek Opočno - Pistole z opočenských depozitářů

1.6.2019 - 31.10.2019   (Otevírací doba: 9.00–14.45)
"Pro potřeby výstavy bylo z prostrů mimo návštěvnické trasy sneseno 21 dosud nevystavovaných pistolí vyrobených v 17. až 20. století."
"Zejména pro stálé návštěvníky našich expozic a milovníky zbraní připravuje státní zámek Opočno již několik let výstavy exponátů, které nejsou v běžných prohlídkách k vidění. Po ilustrovaném inventáři Julia Scheurera, levoručních dýkách, pracích českých puškařů a archeologických nálezech bylo pro letošní rok zvoleno téma krátká palná zbraň." (1)
Zdroj (citace):
OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)
Použité materiály:
Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  

Státní zámek Opočno - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí

Státní zámek Opočno - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí

30.3.2019 - 26.5.2019   (Otevírací doba: 9.00–14.45)
"Výstava zaměřená na produkci puškařů spjatých s panstvím Opočno."
"Náchodskému a opočenskému panství dodával J. Brandejs z České Skalice, A. Paul z Dobrušky, I. Čtrvtečka z Opočna a další. Všichni byli potvrzením, že v závěrečném období přechodu od rukodílné k tovární výrobě vznikly zejména na českém venkově lovecké zbraně, které jsou pozdním, ale zářícím květem puškařského umění. (Ludiše Letošníková, Lovecké zbraně v Čechách)." (1)
Zdroj (citace):
OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO  (1)
Použité materiály:
Národní památkový ústav (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)  

Plakát PDF  2017

Muzeum Pardubice - Poklady zbrojnic 2017

Muzeum Pardubice - Poklady zbrojnic 2017.

KAŃKŮV SÁL, MALÝ A VELKÝ GOTICKÝ SÁL, 1.11.2017 - 4.3.2018
Největší skvosty českých a moravských zbrojnic se shromáždily pod jednou střechou Zámku Pardubice. Rytířské zbroje, palné i chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek. Velkolepou podívanou připravilo Východočeské muzeum ve spolupráci s NPÚ a jeho objekty.
Zdroj:
Východočeské muzeum v Pardubicích - Poklady zbrojnic
2016

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2016

Státní zámek Opočno - Přednáška Julius Scheurer a Opočno 2016

Státní zámek Opočno - Přednáška Julius Scheurer a Opočno 2016.

Přednáška na téma evidence a dokumentace opočenské sbírky zbraní a zbroje. Sbírky, která patří bezpochyby mezi nejvýznamnější soubory svého druhu v naší republice.
Mgr. Matouš Jirák z josefovského územního odborného pracoviště NPÚ představil v krátkém úvodu nejdůležitější okruhy sběratelského zájmu původních majitelů a podal základní informace o nedávném srovnávání historických inventářů se současnou evidencí.
Konkrétní výsledky průzkumu historických soupisů mobiliáře a porovnávání současné podoby sbírky s historickým stavem přiblížil účastníkům Milan Junek ze správy zámku.
Zdroj:
Julius Scheurer a Opočno (přednáška)


Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Zbraně východočeských pukařů 2016

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Zbraně východočeských pukařů 2016.

Východní Čechy nejsou všeobecně vnímány jako centrum zbrojní výroby, ale zbraně se tu vyráběly, vyrábějí a vyrábět zřejmě budou. Většinou se jedná o zbraně civilní, určené k lovu, sportovnímu střílení nebo na sebeobranu. Východočeské muzeum se na dokumentaci produkce regionálních puškařů a malých zbrojovek soustředí již dlouhá léta. V poslední době se jim podařilo získat řadu dalších zajímavých výrobků puškařů z našeho regionu. A proto nyní chce tuto cennou kolekci představit v celistvosti široké veřejnosti.
Zdroj:
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Východočeští puškaři
2015

Vojenské muzeum Králíky 2015

Vojenské muzeum Králíky 2015.

Základ zdejších expozic položili nadšenci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. V roce 1998 přijali nadšenci vlastnící tuto sbírku nabídku města Králíky na její přesun na teritorium města – blíže k případným zájemcům. Vznikající muzeum se přesunulo do areálu bývalé odchovny dobytka, jehož budovy však byly značně devastované. V letech 2000–2009 se zde usilovně pracovalo, vznikla hodnotná expozice, přibývaly exponáty a muzeum fungující ve značně improvizovaných podmínkách dokázalo ročně přilákat i přes 15 000 návštěvníků!
V té době usilovali nadšenci ze společnosti Armyfort o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, aby expozice a exponáty získaly pro svoji prezentaci estetické prostředí a potřebné technické zázemí. Podařilo se vypracovat kvalitní projekt, získat velký finanční grant z fondů EU a v letech 2009–2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR.
Zdroj:
HISTORIE VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
2005

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2005

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2005.

V expozici zbraní najdete zbraně evropského, ale také asijského a amerického původu. Lahůdky, které se hned tak někde nevidí, u nás najdou příznivci zbraní chladných i přátelé palných zbraní, laikové i odborníci. Expozice vás seznámí se základními druhy zbraní. Dozvíte se zde, co je meč a čím se liší od šavle, tesáku nebo palaše. Ve vitrinách s palnými zbraněmi je přímo na vystavených exponátech vysvětlen pojem předovka, zadovka, opakovačka, samopal nebo kulomet. V dalších vitrinách objasňujeme pojmy revolver a pistole.
Zdroj:
Východočeské muzeum v Pardubicích - Expozice zbraní
2004

Letecké muzeum Kbely 2004

Letecké muzeum Kbely 2004.

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Zdroj:
Základní informace o Leteckém muzeu Kbely